containing the members of the Lyme disease Borrelia (Borrelia burgdorferi sensu latu complex)" (på engelska). Antonie van ... Borrelia är ett bakteriesläkte som orsakar två olika typer av sjukdomar, den ursprungliga gruppen är återfallsfebrar, varav ... the emended genus Borrelia containing only members of the relapsing fever Borrelia and the genus Borreliella gen. nov. ... Det finns därför förslag att den sistnämnda gruppen skall brytas ut och bilda ett eget släkte Borreliella, då med Borreliella ...
Den ena gruppen är små Babesia och har en kroppslängd mellan en och två och en halv mikrometer, där bland annat B. bovis och B ... Serum från ett fåtal fall av Borrelia har visat sig reagera med B. bovis antigener. Flera serumanalyser för både friska och ... Babesia bovis och Babesia burgdorferi. Genom en fästings saliv tar sig parasiten direkt in i kroppens röda blodkroppar och där ... Den andra gruppen är stora Babesia, med längd mellan två och en halv till fem mikrometer där, bland annat B. canis och B. ...