Hundar kan bli smittade med borrelia, en sjukdom som orsakas av spiroketbakterierna Borrelia burgdorferi, B. afzeli och B. ... Nötkreatur kan smittas av babesia (från protozoerna Babesia divergens, B. bovis and B. ovis), borrelia (ifrån Borrelia ... Hästar kan bli smittade av borrelia, Anaplasma phagocytophila och av virusinfektionen "louping ill". Människor kan smittas av ... borrelia, louping ill, Q-feber och TBE. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga ...
... och Borrelia burgdorferi (känd för att orsaka borrelia). Meningit kan påträffas vid hjärnmalaria (malaria som infekterar ...
... in the natural cycle of Borrelia burgdorferi sensu lato, the Lyme disease spirochaete". International Journal of Medical ... Borrelia-bakterier. Vissa arter av Borrelia orsakar sjukdomen borrelia, och fåglar som födosöker på marken, som taltrasten, kan ...
... är en av de tre närbesläktade arterna Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii eller Borrelia afzelii. Bakterierna är ... förekommer endast Borrelia burgdorferi. I USA kallas borrelios Lyme disease eller Lyme borrelios. Smitta av borrelia till ... Forskningsevidens om livslängden och reproduktionssättet för bakterien Borrelia burgdorferi är mångtydig. Behandlingen vid bett ... Borrelia är sålunda en sjukdom som kan få mycket allvarliga eller livshotande hälsoproblem; dock är den ej en infektion som är ...
... är en av de tre närbesläktade arterna Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii eller Borrelia afzelii. Bakterierna är ... förekommer endast Borrelia burgdorferi. I USA kallas borrelios Lyme disease eller Lyme borrelios. Smitta av borrelia till ... Forskningsevidens om livslängden och reproduktionssättet för bakterien Borrelia burgdorferi är mångtydig. Behandlingen vid bett ... I Sverige används vanligen Doxycyklin först för mer allvarliga former av Borrelia. Även i Norge behandlas Borrelia under längre ...
Kipp, Susanne (22 april 2006). "Role of birds in Thuringia, Germany, in the natural cycle of Borrelia burgdorferi sensu lato, ... Borrelia-bakterier.[30] Vissa arter av Borrelia orsakar sjukdomen borrelia, och fåglar som födosöker på marken, som taltrasten ...
... är en av minst tjugo Borrelia burgdorferi sensu lato-arter man känner till. Av dessa arter kan Borrelia ... Borrelia burgdorferi är en bakterie som kan överföras till människan via fästingar och orsaka sjukdomen borrelia. ... burgdorferi, Borrelia afzelii och Borrelia garinii orsaka den fästingöverförda sjukdomen borrelia, även känd under namnet Lyme ... Borrelia burgdorferi har en lång platt cellkropp som är vågformad (se bild). Längden på cellkroppen är mellan 10 och 20 μm och ...
Den vanligaste varianten av kronisk meningit i Sverige är dock neuroborrelios orsakad av spiroketen Borrelia burgdorferi.[11][ ...
Serum från ett fåtal fall av Borrelia har visat sig reagera med B. bovis antigener. Flera serumanalyser för både friska och ... Babesia bovis och Babesia burgdorferi. Genom en fästings saliv tar sig parasiten direkt in i kroppens röda blodkroppar och där ...