Boraner är detsamma som borväten, det vill säga föreningar av grundämnena bor och väte. De kan användas som reagens i den ... Boraner finns på grund av deras reaktivitet inte naturligt, utan framställs syntetiskt. Herbert C. Brown tilldelades 1979 ( ...
De flesta boraner har en stark och karaktäristisk lukt. Lukten av dekaboran brukar beskrivas som mustig och bittert ... I motsats till många andra boraner så är dekaboran lösligt i kallt vatten, men sönderfaller i varmt vatten till borsyra. En ... Dekaboran framställs genom reaktion mellan lättare boraner. En blandning av diboran och pentaboran som upphettas bildar ...
... är kategorinamnet för kiselväten eller kiselhydrider och är analogt med alkaner (kolväten) och boraner (borväten). De ... Alkaner Boraner ^ [a b] Holleman, Arnold Frederik; Wiberg, Egon; Wiberg, Nils: Lehrbuch der anorganischen Chemie. Berlin: de ...
För den kemiska ämnesgruppen boraner, se boran. Boraner, germansk folkstam som 253 e.Kr. företog strövtåg i romarriket ...