Vård och omsorg i särskilda boendeformer för personer med funktionshinder 775. 315. ISS Facility Services AB. Lokalvård ...
Området innefattar på grund av sina olika boendeformer personer från alla samhällsklasser. ...
Där byggs sedan 1999 stadsdelen Marinstaden med olika boendeformer på och nära vatten. Satsningen går trög och i mars 2013 ...
Nya boendeformer, ny byggnadsteknik och ny formgivning visades. Åke Huldt, generalkommissarie Carl-Axel Acking, Torbjörn Olsson ...
Dessa boendeformer ser olika ut i olika kommuner. Plats inom särskilt boende kan erhållas efter ansökan till kommunens ... Särskilt boende är i Sverige det gemensamma namnet för flera boendeformer, som anpassats för exempelvis äldre med stort behov ...
Valet mellan till exempel att spara, konsumera eller investera eller valet mellan olika boendeformer skall inte påverkas av ...
Bostadsutställningar var ett medel för att presentera nya idéer om boendeformer. Under folkhemsperioden anordnades fyra ...
Material från den första internationella konferensen om kollektiva boendeformer, maj 2010 i Stockholm. Riksföreningen ...
Det var boendeformer med blygsam standard för medelklassen, inte alls jämförbara med de luxuösa oscarianska societetshusen på ...
Miljöerna visar bebyggelse, boendeformer och hantverk från sen medeltid och fram till sekelskiftet år 1900. Omkring 8.000 ...
... förutsättningar för många olika marktilldelningar i varierande storlek och till blandning en av bostadstyper och boendeformer. ...
2002 togs sjukhusområdet över av Alternativbyn, som var ett projekt med målsättning att skapa alternativa boendeformer, ...
Området kommer att bebyggas med olika boendeformer (villor, radhus, parhus) som tillsammans kommer att utgöra cirka 700 ...
I samband härmed infördes i socialtjänstlagen en skyldighet för kommunerna att inrätta särskilda boendeformer för service och ... samt för enklare handikapphjälpmedel i särskilda boendeformer. Efter överenskommelse med landstinget har kommunerna även ...
... såväl som temporära boendeformer som på grund av kontraktsformen inte kan jämställas med eget boende.[2] ...
Nya boendeformer, ny byggnadsteknik och ny formgivning visades. Medverkande i urvalRedigera. *Åke Huldt, generalkommissarie ...
Projektet gick ut på att skapa nya boendeformer för charterturister i Spanien istället för de traditionella och enkelt ...
Ändringen 1976 motiverades med att man eftersträvade ett mer varierat utbud av hustyper och boendeformer än vad gällande plan ...
... är samlingsbegrepp för boendeformer som i huvudsak är fritidsrelaterat, till skillnad från byar med stugor i huvudsak ...
Karakteriserande för de som byggts senare är att de är mycket mindre, och med mera varierande boendeformer än vad som finns i ...
Svensk förening för vårdhygien: Protokoll för vårdhygienisk standard i särskilda boendeformer Denna artikel om praktisk medicin ...
Den svenska trädgårdsstaden skulle ha en sammanhållen bebyggelse, vara lagom tät och ha blandade boendeformer, småskalighet och ...
De olika definitionerna omfattar personer med akut brist på tak över huvudet, såväl som temporära boendeformer som på grund av ...
... samt att olika boendeformer skall behandlas likvärdigt. 24 november - 41-årige Miklos Nemeth utses ny premiärminister i Ungern ...
Dagens bebyggelse i kvarteret härrör från tidigt 1700-tal till slutet av 1920-talet och representerar olika boendeformer från ...
Östra Gårdsten och ge plats för nya boendeformer i terrasshus och parhus med äganderätt och bostadsrätt, som uppfördes av ...
Boendeformer. *Samhälle. *Kooperativ. Dolda kategorier: *Wikipedia:Globalt perspektiv 2012-11. *Wikipedia:Globalt perspektiv- ...
Boendeformer. *Fastighetsrätt. Dolda kategorier: *Artiklar som behöver fler källor 2012-11. *Alla artiklar som behöver fler ...
Rum och boendeformer. Inneboende · Jungfrukammare · Servant's quarters · Tjänarnas matsal. Klädsel. Hätta · Livré · ...
Rum och boendeformer. Inneboende · Jungfrukammare · Servant's quarters · Tjänarnas matsal. Klädsel. Hätta · Livré · ...