Northern blot utförs enligt samma principer som southern blot, men med RNA istället för DNA. Northern blot används för att ... Tekniken har sitt namn efter Edwin Southern som utvecklade den. En southern blot består av flera steg. Ett DNA-prov körs på ... Southern blot används för att fastställa molekylvikten och den relativa mängden av en viss DNA-sekvens. ... Northern blot är en viktig teknik för att bestämma i hur hög grad en viss gen finns uttryckt i en viss vävnad. Under 2000-talet ...
Southern blot, en teknik som till stor del revolutionerade molekylärbiologin. "Identification of Common Molecular Subsequences ... "Detection of Specific Sequences Among DNA Fragments Separated by Gel-Electrophoresis," år 1975, i vilken Edwin Southern ...
... er används i Southern blot, DNA microarray, PCR (som primer) med mera. Denna molekylärbiologi-relaterade artikel ...
... är in situ-hybridisering och olika blottningstekniker som Northern blot och Southern blot. Nationalencyklopedins nätupplaga, ...
... och används exempelvis i metoderna Northern blot och Southern blot. Eftersom betapartiklar med hög energi tränger igenom hud ...
80 ^ Tor Selleström (23 november 1999). "Sweden and National Liberation in Southern Africa" (på engelska). Google Books. sid. ... https://books.google.se/books?id=tftdYTz2Ac4C&pg=PA334&lpg=PA334&dq=Rhodesia+%2B+%2222+november+1965%22&source=bl&ots= ...
Läst 30 augusti 2014 ^ [a b c] Apps, Peter (2008). "Calcochloris obtusirostris". Smither's Mammals of Southern Africa. Struik. ... bl&ots=u259OC_9iD&sig=wHmJEPAx34m_Z8sfSCUSSQQ-ka0&hl=sv&sa=X&ei=mNIBVLaKEqK_ygOthILYDA&ved=0CF8Q6AEwCQ#v=onepage&q=Calcochloris ...
Southern är framförallt känd för sin metod för DNA-analys, Southern blot, för vilken han vann 2005 års Laskerpris. Southern ... Sir Edwin Mellor Southern, född den 7 juni 1938 i Burnley, Lancashire, är en brittisk molekylärbiolog och professor emeritus i ... Southern föddes och påbörjade sin utbildning i Burnley, Lancashire, varefter han läste kemi vid University of Manchester. Han ... a b] Anne Harding (5 december 2005). "Sir Edwin Southern: scientist as problem solver". The Lancet 366 (9501): sid. 1919. doi: ...
... utförs enligt samma principer som Southern blot, men med RNA istället för DNA. Northern blot är en viktig teknik ... Northern blot (termen bildad i analogi med Southern blot) är en molekylärbiologisk metod som används för att undersöka mängden ...
Termen är bildad i analogi med Southern blot, som är en liknande metod för att detektera DNA. Det första steget vid en WB- ... Western blot, WB, även immunoblot, är en vanlig molekylärbiologisk metod som används inom proteinkemin för att detektera och ... Western blot används i princip vid alla laboratorier som bedriver biomedicinsk och biomolekylär forskning, men även vid klinisk ... Nästa steg, kallat blotting, är att överföra proteinerna till ett nitrocellulosa- eller polyvinylidendifluoridmembran (PVDF) ...
Tekniken har sitt namn efter Edwin Southern som utvecklade den. En southern blot består av flera steg: Ett DNA-prov körs på ... Southern blot används för att fastställa molekylvikten och den relativa mängden eller förekomsten av en viss DNA-sekvens. ...
Linné Eriksen, Tore (2000). Norway and National Liberation in Southern Africa. Nordiska afrikainstitutet. ISBN 91-7106-447-8. ... https://books.google.se/books?id=XDObCwAAQBAJ&pg=PT62&lpg=PT62&dq=afro-skandinaviska%20ungdomskongressen&source=bl&ots=XKOwj_ ... Sweden and National Liberation in Southern Africa. Volume 1: Formation of a Popular Opinion (1950-1970). Uppsala: Nordiska ...
... on the Southern Plains of Texas" (på engelska) (PDF, 2,57 MB). Natural Science Research Laboratory Occasional Papers (Museum of ... https://books.google.se/books?id=UrvxBQAAQBAJ&pg=PA154&lpg=PA154&dq=%22Ictidomys+parvidens%22&source=bl&ots=neRgMo0w4B&sig= ...
"Dendrohyrax arboreus - eastern tree hyrax (Also: southern tree hyrax)" (på engelska). Animal Diversity Web. University of ... bl&ots=u259OC_9iD&sig=wHmJEPAx34m_Z8sfSCUSSQQ-ka0&hl=sv&sa=X&ei=mNIBVLaKEqK_ygOthILYDA&ved=0CF8Q6AEwCQ#v=onepage&q=Dendrohyrax% ... a b] "Dendrohyrax arboreus - Southern Tree Hyrax" (på engelska). EOL - Encyclopedia of Life. http://eol.org/pages/326381/ ...
https://books.google.se/books?hl=fr&id=T_1bA7hj3lcC&dq=kotor+Southern+Dalmatia+google+books&q=dalmatia&redir_esc=y. Läst 28 ... https://books.google.com/books?id=lVBB1a0rC70C&pg=PA413&lpg=PA413&dq=Croatia+proper&source=bl&ots=EF85_zNPK6&sig= ...
Balisky, E. Paul (2009). "not 83" (på engelska). Wolaitta Evangelists: A Study of Religious Innovation in Southern Ethiopia, ... https://books.google.se/books?id=0W5MAwAAQBAJ&pg=PA222&lpg=PA222&dq=Emmanuel+Abraham&source=bl&ots=U-3kNRhyI0&sig= ... A Study of Religious Innovation in Southern Ethiopia, 1937-1975. American Society of Missiology Monograph Series. "6". Wipf and ...
London: T. Nelsons & Sons ^ Thomson, W.M. (1882) (på engelska). Southern Palestine and Jerusalem. London: T. Nelsons & Sons ^ ... https://books.google.se/books?id=j5cUAAAAQAAJ&dq=Palaestina+ex+monumentis+veteribus+illustrata&printsec=frontcover&source=bl& ...
Métais G., Chaimanee Y., Jaeger J.J., Ducrocq S. (Juni 2007). "Eocene bunoselenodont Artiodactyla from southern Thailand and ... ISBN 978-3-663022-36-7. https://books.google.se/books?id=oonvBgAAQBAJ&pg=PA284&lpg=PA284&dq=Bunoselenodontia&source=bl&ots= ... ISBN 978-3-709150-59-7. https://books.google.se/books?id=1aW1BgAAQBAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=Bunoselenodontia&source=bl&ots= ...
Läst 1 november 2015 ^ [a b c d] 张, 英聘 (2003). "The Southern Song: Being Contented to Retain Control Over Part of the Country ... https://books.google.se/books?id=htPxVEh3owAC&pg=PA88&lpg=PA88&dq=mongol+conquer+guangzhou+1278&source=bl&ots=ZY_ApemNZd&sig= ... ISBN 7-5073-1360-3 ^ [a b] Mote, F.W. (2003). "The Conquest of the Southern Song" (på engelska). Imperial China 900-1800. ...
Under 2007 var hon gästföreläsare vid två universitet i Portland, Maine i USA, University of Southern Main och Portland State ... https://books.google.se/books?id=dP-YAjQbw2AC&pg=PA16&lpg=PA16&dq=centrum+för+genusstudier+anita+nyberg&source=bl&ots= ...
... and forms the southern [sic; Bubbly Creek runs north from the yards] boundary of the yards; all the drainage of the square mile ... http://books.google.com/books?id=jTZednbLUyoC&pg=PA30&lpg=PA30&dq=Jean+Baptiste+Guillory&source=bl&ots=kbUgo6dnFM&sig=WB- ...
http://books.google.se/books?id=KMQeAgAAQBAJ&pg=PA448&lpg=PA448&dq=shang+dynasty+capital+xibo&source=bl&ots=i5O6C-nomQ&sig= ... a b c d e] "Chinese History - Southern Dynasties 南朝 (420~589)" (på engelska). ChinaKnowledge.de. http://www.chinaknowledge.de/ ...
Från början kallades dessa hästar southern plantation walking horses och även tennessee pacers. På plantagerna kallades de helt ... bl&ots=TbSb_O09XM&sig=Ahp8o511bwZYPqk0VSpXknygtsM&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwjLmJ6c0tDYAhVChqYKHbF5BeIQ6AEIOTAF#v=onepage&q=turn% ...
Clement avlade en MFA-examen från University of Southern Maine. Clement har skrivit fyra romaner som har blivit översatta till ... http://books.google.com/books?id=Pfd0pHxoobsC&pg=PT74&lpg=PT74&dq=%22Edron+Academy%22&source=bl&ots=PKtfOu4tIf&sig=3hjx-NU_ ...
Senadhi, V (2011 Jul). "A paradigm shift in the outpatient approach to liver function tests.". Southern medical journal 104 (7 ... Diagnostiska metoder för hepatit C involverar: HCV-antikropp, ELISA, Western blot och kvantitativt HCV-RNA. En ...
Thomson, W.M. (1882) (på engelska). Southern Palestine and Jerusalem. London: T. Nelsons & Sons. ... https://books.google.se/books?id=j5cUAAAAQAAJ&dq=Palaestina+ex+monumentis+veteribus+illustrata&printsec=frontcover&source=bl& ...