Efter födseln finns det i moderkakan och navelsträngen kvar blod som innehåller blodstamceller. Om dessa blodstamceller doneras ...
... är det svenska nationella registret för blodstamceller och består av ett register med personer i Sverige som är ... 2018 ingår ca 120 000 potentiella givare av blodstamceller, personer som anmält sig som potentiella donatorer samt uppgifter om ... Sedan bildandet har mer än 1000 personer i Tobiasregistret identifierats och donerat blodstamceller till sjuka personer i ... villiga att donera blod- stamceller. Det är uppkallat efter Tobias Storch som dog 17 år gammal i aplastisk anemi i väntan på en ...
... är syndromet behandlingsbart med hjälp av stamcellstransplantation av blodstamceller. ^ Reference, Genetics Home. "autosomal ...