CD20 är ett membranprotein som uttrycks på vita blodkroppar av typen B-celler med undantag av de mest specialiserade,[1][2] kallade plasmaceller. Det är ännu oklart exakt vad för funktion CD20 har.[3][4] Förekomsten av leukocyter med CD20 kan mätas för att bidra till diagnosticering av lymfom, leukemi och melanom. Proteinet är viktigt vid behandling av lymfom och leukemi med monoklonala antikroppar mot CD20 (som rituximab). En koppling mellan immunsystemet, metabolt syndrom, diabetes mellitus och sjuklig övervikt har rapporterats, vilket rest frågan om övervikt är att se som ett autoimmunt tillstånd snarare än en metabol rubbning.[5] ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
... blodproteiner, immunförsvar, syrgas, koldioxid och andra avfallsprodukter och fördela värme. Blodkärlen är kopplade till ...
Levern kan inte bilda blodproteiner och då avges vattnet till omkringliggande vävnader eftersom dessa har en större ...
... kallas hemoglobin med en koldioxidmolekyl bunden till sig. Karbaminohemoglobin förskjuter syre-hemoglobindissociationskurvan åt höger, eftersom den har högre affinitet till deoxyhemoglobin. Detta är ursprunget till Haldaneeffekten. ...
... (även faktor I eller faktor Ia) är ett protein som kan bildas från lösligt fibrinogen i blodet vid blodets koagulation till exempel efter en sårskada. Vid koagulationen sätts en reaktion igång som med hjälp av ett antal koagulationsfaktorer leder till att förstadiet fibrinogen omvandlas till ett slags nätverk av trådar, fibrin. I nätverket kan sedan blodplättar och röda blodkroppar fastna, vilket leder till att såret slutar blöda. Fibrin medverkar även vid bildning av blodproppar. Fibrinogen är en del av tillsatsen köttklister.[1] ...
Kolmonoxid (CO) minskar hemoglobinets affinitet för syrgas, då kolmonoxid binder på samma plats på hemoglobinet men kolmonoxiden binder starkare; hemoglobinet har 200-250 gånger större affinitet för kolmonoxid än för syrgas. Hemoglobin som bundit kolmonoxid kallas karboxihemoglobin och är ljusrött till färgen. Hemoglobinets stora affinitet för kolmonoxid är orsaken till att kolmonoxid är giftigt för däggdjur. Extremt höga halter kan leda till döden genom kvävning, men även små halter kolmonoxid i exempelvis cigarettrök försämrar kroppens förmåga till syrgasupptag väsentligt.. Inandningsluft som innehåller så lite som 0,02 % kolmonoxid orsakar huvudvärk och yrsel, och medvetslöshet inträffar vid ungefär 0,1 %. Hos människor som röker mycket kan upp till 20 % av de aktiva bindningsställena för syrgas vara blockerade av kolmonoxid.. Koldioxiden (CO2) däremot binder på annan plats på hemoglobinkomplexet.. För att kunna binda syrgas måste järnjonen vara ...