Förekomst av bland annat liten och stor blodmask, spolmask och bandmask kan undersökas med träckprov. Avmaskningsmedel för häst ...
Man kan förse Crystal red-räkorna med till exempel var maltabletter, räkfoder, växtdelar, blodmask m.m. Crystal red-räkan ...
Födan bör vara varierad, med både animaliska och vegetabiliska inslag, som "blodmask" (fjädermygglarver), tubifex, saltkräftor ...
... "blodmask" (fjädermygglarver), tubifex, saltkräftor och liknande, samt vegetabiliskt foder som bitar av gurka, melon, förvälld ...