Myopi kan motverkas genom användningen av korrektionsglas, i form av glasögon och kontaktlinser. Myopi kan också korrigeras genom laserkirurgi (LASIK eller Lasek) eller genom kirurgi där en korrigerande lins placeras i ögat framför ögats egen lins. Korrektionslinserna har en negativ dioptri (dvs är konkava) vilket kompenserar för det myoptiska ögats alltför kraftiga brytning. Barn som vistas utomhus tillräckligt mycket (10-14 timmar per vecka) under uppväxten löper mindre risk att bli närsynta.[7][13] De miljöfaktorförespråkare, som håller på en försvagad ciliarmuskel, rekommenderar olika varianter av ögonövningar för att stärka muskeln i stället för glasögon. Ett allvarligt problem med denna teori är att oftalmologer och medicinkunskapen anser att ciliarmuskeln används, när ögat fokuserar på nära håll och är "avslappnad" när ögat ackommoderar för seende på håll. De forskare, som menar att ögat ansträngs av det konstanta extra arbete, som muskeln utför ...
Kan orsaka blindhet. SI-enheter & STP används om ej annat angivits Fasdiagram för koldioxid, som visar hur ämnets ...
Blindhet ^ 1177.se. "Sinnen" (på sv-SE). www.1177.se. http://www.1177.se/Varmland/Tema/Kroppen/Nervsystemet-och-sinnesorganen/ ...
... , betecknar ögats svårigheter med närseendet på grund av med åldern minskad ackommodationsförmåga, ögats förmåga att anpassa fokus för olika avstånd. Försämringen uppstår gradvis från omkring 40 års ålder, och med stigande ålder kan "plus-korrigering" med upp till tre dioptrier behövas för fullgod syn på nära håll. För den som ser bra på långt håll kan läsglasögon med styrka mellan +1 och +3 dioptrier ge lagom skärpa på nära håll, medan den som är måttligt närsynt med glasögon med ett par minus-dioptrier kan få lagom skärpa på nära håll genom att ta av sig glasögonen. För många blir det nödvändigt med olika glasögon för olika avstånd, alternativt glasögon med flera styrkor, bifokala eller progressiva. I vissa fall kan acceptabel syn för olika avstånd uppnås med linser genom s.k. monovision, där det dominanta ögat korrigeras för långt avstånd och det andra för närmare avstånd. Ögonlaserkirurgi kan inte ge tillbaka ...
För åkomman, se blindhet. Blindheten (originaltitel: Ensaio sobre a Cegueira), är en roman från 1995 av den portugisiske ... Samtliga karaktärer i romanen utom en kvinnlig huvudperson drabbas av blindhet, som sprider sig igenom hela samhället. De ...
Avsaknad av synsinne benämns blindhet.' Ögonen utgör en del av den 3D-skanner som styrs av lilla hjärnan, som läser in ...
Ögonproblemen kan förvärras till blindhet. Hudproblemen kan ge tredje gradens brännskador. Dödligheten på kort sikt är mycket ...
Sjukdomen leder till blindhet och kan inte botas. Den kan upptäckas av veterinär genom ögonlysning innan den bryter ut. Ett ...
Detta tillstånd kräver omedelbar operation för att förhindra blindhet. I glaskroppen finns, förmodligen ända från födseln, ...
Hennes konstnärskap avbröts 1885 då hon drabbades av blindhet. Hennes konst består av miniatyrmålning och porträtt i olja som ...
Från 1924 hindrades han av blindhet att fortsätta sitt konstnärskap. Carlquist, Gunnar, red (1933). Svensk uppslagsbok. Bd 16. ...
Detta kan leda till synnedsättningar och i värsta fall blindhet. Skadorna kan vara både övergående och bestående skador. ...
Sjukdomen leder oftast till gradvis försämring av synen och blindhet. En del personer med sjukdomen får bara lindrig eller ...
... ärrbildning och blindhet. Detta är den främsta orsaken till blindhet i fattiga länder.[19] ...
Cytomegalovirus-retinit orsakas av cytomegalovirus och kan leda till blindhet. Patofysiologi[redigera , redigera wikitext]. Hiv ...
På grund av blindhet måste han 1849 nedlägga sina ämbeten. Predikan på reformations-festen (anonym översättning, Stockholm, ...
Trots sin blindhet var han en skicklig ryttare och sportsman. Fawcett, Henry i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1907). ...
Förr var det en mycket vanlig anledning till blindhet från födelsen. Livmoderhalsen hos en vuxen kvinna som fött barn. ...
Sjukdomen kan orsaka hornhinnesår, vilket kan leda till permanent synnedsättning eller blindhet. Acanthamoeba keratitis ...
Mycket giftigt emellertid, större doser förorsakar blindhet och leder ibland till döden. ...
Namnet kommer sig av den blindhet som drabbade honom kort efter födelsen. Trots blindheten lyckades Grotto bedriva litterära ...
På grund av makens blindhet fick Helena stor makt över hans regering. Sittande med deras son i famnen gav Helena order om ... Helena hade på grund av makens blindhet stor makt som hans rådgivare och kanal till omvärlden under hans regeringstid. Hon var ...
Symptomen vid ett bett är stelhet, muskelkramper och spasmer, blindhet, medvetslöshet, och andnöd. ^ [a b c d e] Daniels, J.C ...
... ses inte som dövhet eller blindhet, utan som en egen funktionsnedsättning. ...
Henriette tar med sin adoptivsyster Louise till Paris för att bota hennes blindhet. Henriette blir bortförd av Marquis de ...
Han doktorerade senare i ämnet blindhet och den psykologiska effekten av denna åkomma. Fadern Simon Heller, som var direktör ...
Enligt dödsbeviset dog Johnson av malaria där bidragande faktorer var syfilis och blindhet.[1] ...
... försökte hindra landshövdingen att anta kristendomen men straffades av Paulus med blindhet. Carlquist, Gunnar, red ( ...
De tumörer som bildas i ögats regnbågshinna orsakar ögonlymfomatos vilket kan leda till blindhet. Tumörtillväxten kan även ...
Om djuret träffar ögat på en människa orsakar vätskan blindhet över en längre tid. Ibland jagas dessa djur för köttets skull. ...