Utbildningslinjen för biovetenskaper. *Utbildningslinjen för informationsteknologi. *Utbildningslinjen för naturvetenskaper. * ...
... var prefekt vid Institutionen för Biovetenskaper och Näringslära 2009- Augusti 2015. Hon var från ...
Institutionen för biovetenskaper och näringslära * Institutionen för cell- och molekylärbiologi * Institutionen för ...
Viks kampus där Helsingfors universitets biovetenskaper verkar är kärnan i Viks forskarpark. Också farmacin och ...
https://archive.is/20120525003235/http://www.cisionwire.se/kungl--vetenskapsakademien/crafoordpriset-i-biovetenskaper-201174238 ...
Verksamhet vid det nationella centret för molekylära biovetenskaper, SciLifeLab, har fått stöd med drygt 100 miljoner kr. ...
... professor och dåvarande prefekt vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska institutet. Denna Stockholms ...
Centrum för tillämpade biovetenskaper och Enheten för fysikalisk- och teoretisk kemi. Institutionen styrs av en ledning och en ...
... biofysik och molekylärbiologi och Svenska nationalkommittén för molkekylära biovetenskaper. Priset delas ut till minne av ...
... vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska institutet. Gustafsson har under lång tid varit en av de ...
... en för biovetenskaper och en annan för matematik, fysik och ingenjörsvetenskap. Dessutom utges tidskrifterna Biology Letters, ...
Sedan 1959 har Husö varit fältstation för institutionen för Biovetenskaper vid Åbo Akademi på initiativ av dåvarande professorn ...