Taylor, Ian (2009). "Bioterrorism". BBC Focus (Issue 202, May 2009): sid. 22-29.. ...
"The importance of Christian Identity (CI) in the context of bioterrorism is that it has been openly embraced by certain U.S. ... Encyclopedia of Bioterrorism Defense by Richard F. Pilch, Raymond A. Zilinskas (2005) - Wiley. p.114) ...
Chris Redfield är med i organisationen Bio-terrorism Security Assessment Alliance, och har kommit till en by i nordöstra Afrika ...
... samt tillhör kategori A som potentiellt medel för användning inom bioterrorism. Ebolafeber Ebolautbrottet i Västafrika 2014 ...
Eftersom smittkoppor skulle kunna användas vid biologisk krigföring eller bioterrorism finns det ett behov av ett bättre vaccin ...
... communication and visualization tools in an animal bioterrorism incident Mikael Jansson (2008). Superswede - Hagströms gitarrer ...
... bioterrorism m.m. Budgeten för 2014 var 6,9 miljarder dollar. Personalstyrkan var 2008 ca 15000 personer (inhyrd personal och ...
1105: 351-377 ^ [a b] Oyston, P.C., Sjöstedt, A. & Timball, R.W. (2004) Tularemia: bioterrorism defence renews interest in ...
Han är medlem i Bio-terrorism Security Assessment Alliance (BSAA), och har som uppdrag att resa till Kijuju, en by i nordöstra ...
Chris Redfield är en ny medlem i organisationen Bio-terrorism Security Assessment Alliance (BSAA), och har kommit till byn ...