Tekniska Design Aspekter: Tvådimensionell cellökning, tredimensionell vävnadstillväxt, bioreaktorer, blodkärlsformering, ...
von Schalien har forskat i metallkelaters termodynamik, kristallisatorer och bioreaktorer. Han har skrivit läroboken Teknisk ...
Bioreaktorer fungerar antingen genom att ge upphov till konvektiv näringstransport, mikrogravitationsmiljöer, tryckskillnad som ...