På jorden återfinns den största delen akviferer och 0,001 % i atmosfären som ånga, moln (består av fasta och flytande ... Jordskred kan även utlösas då sluttande mark fått sin växtlighet borttagen, så att växternas rötter inte längre förmår "armera ... Vattnets biologiska roll[redigera , redigera wikitext]. En oas är en isolerad vattenkälla med vegetation i öknen. ...