Biogena aminer‎ (3 kategorier, 1 sida). F. *. ► Feromoner‎ (10 sidor). *. ► Flavonoider‎ (2 kategorier, 1 sida) ...
Reaktion på biogena aminer kan ske dels när kroppens normala omhändertagande av biogena aminer är hämmat eller på något sätt ... De biogena aminer som förekommer i viss mat bryts främst ner i tarmen av enzymen monoaminoxidas (MAO), och diaminoxidas (DAO). ... En del födoämnen innehåller substanser, biogena aminer, som kan ha biologiska effekter. Dit hör till exempel histamin och ... dels när biogena aminer intas i extremt stora mängder.[2] Intolerans via okända mekanismer[redigera , redigera wikitext]. Vid ...
Orsaken kans vara dels etanol, dels innehåll av biogena aminer, sulfiter och andra tillsatser. Dessutom kan alkohol potentiera ... Den biogena aminen histamin i vin kan orsaka reaktioner. Även om halterna av histamin i vin är förhållandevis låga kan ...
Det kan även röra sig om en ökad känslighet för biologiskt aktiva aminer i födan, biogena aminer, till exempel histamin. När ...
Biogena aminer (histamin, tryptamin, tyramin, serotonin, fenyletylamin) uppstår när aminosyror dekarboxyleras till olika aminer ... I många fall är det biogena aminer som ligger bakom besvären. Dessa finns naturligt i många födoämnen. Lång lagring av mat, hög ... Fisk-, kött- och mjölkprodukter är särskilt utsatta för ackumulering av biogena aminer. Exempelvis kan makrillfisk eller ...
Större delen av de hormoner som de neuroendokrina cellerna utsöndrar, är neuropeptider och biogena aminer. Såsom mottagare av ... De har beståndsdelar till aminer som ingår i hormonproduktionen. APUD-celler har likheter med enteroendokrina celler vilka ...
Följande substanser är ett urval biogena aminer: Acetylkolin Biogena monoaminer Katekolaminer Dopamin Adrenalin Noradrenalin ... karolinska Artikel om allergi mot biogena aminer http://www.med.lu.se/expmed/forskning/biogena_aminer Denna biologirelaterade ... Histamin 2-hydroxyfenetylamin Tryptamin Serotonin Tyramin Biogena polyaminer Biogena aminer kan vara ett problem vid ...