... , ibland även kallat markförstöring eller landförstöring är en process där den biofysiska miljöns kvalitet ... Naturkatastrofer är undantagna, men mänsklig aktivitet kan indirekt påverka fenomen som översvämningar och skogsbränder. ...
Även senare studerade han magneto- och elektrooptiska fenomen tillsammans med olika medarbetare, bland annat undersökte han ... i synnerhet vid inrättandet av universitetets nya biofysiska institution (1928) och av Radiumstationens fysiska laboratorium ( ...