Tekst er tilgængelig under Creative Commons Navngivelse/Del på samme vilkår 3.0; yderligere betingelser kan være gældende. Se brugsbetingelserne for flere oplysninger ...
År 1938 började han arbeta på biofysik inom musklernas rörelser. Han fann att muskler innehåller aktin, som tillsammans med ...
... , född 7 april 1959 i Haren, Nederländerna, är en nederländsk forskare och professor i molekylär biofysik vid Delfts ... Sedan dess har Dekker riktat in sig mer på molekylär biofysik.. Dekkers forskningsgrupp håller på med många projekt parallellt ... Året därpå blev han projektledare i forskningsgruppen för molekylär biofysik. 2006 blev han utnämnd till Distinguished ...
Därtill medverkar hon i fakulteten för Harvards program i biofysik. ^ [a b] J. Caes, Charles (2012). Discovering the speed of ...
Den omfattar förutom medicin och fysiologi även biofysik, radiobiologi och mikrobiologi. Rymdmedicinen sysslar främst med ...
Rosbach avlade 1970 doktorsexamen i biofysik vid Massachusetts Institute of Technology. Efter att ha tillbringat tre år på ett ...
Han har varit professor i molekylär biofysik vid Lunds universitet, numera emeritus. Han blev ledamot av Vetenskapsakademien ...
1988 till 1993 var hon professor i medicinsk biofysik vid Umeå universitet och från 1993 professor i biofysik vid Stockholms ... Hon bedrev därefter forskarutbildning i biofysik vid Stockholms universitet och disputerade 1974. Hon stannade på samma ... institution till 1988, från 1977 som docent i biofysik. ...
Utöver verksamheten vid KI:s kemiska institutionen, numera institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, har Cronholm varit ... Professor i Medicinsk och fysiologisk kemi vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik". Karolinska institutet. ...
Även biologi och biofysik, särskilt den delen som kallas molekylär biofysik, är nära besläktade ämnesområden. ... Anatomi · Astrobiologi · Beräkningsbiologi · Bevarandebiologi · Biofysik · Biogeografi · Biohistorik · Bioinformatik · Biokemi ...
Från 1998 har han varit föreståndare för ett forskningsprogram i strukturbiologi och biofysik i Helsingfors. Hans forskning ...
1991 inlemmades anläggningen i en underavdelning i biofysik, i den sibiriska grenen av den ryska vetenskapsakademin. Försöken ...
Olika vetenskapliga områden som utvecklats från fysiologisk forskning är genetik, genteknik, biokemi, biofysik, biomekanik och ...
Sedan dess har han forskat inom områden som bland annat materialvetenskap, kvantfysik samt nanoelektronik och biofysik. Han ...
Thelander disputerade 1968 vid Karolinska Institutet och är professor i medicinsk kemi och biofysik vid Umeå universitet. ...
Purce erhöll ett forskningsstipendium från Leverhulme Trust för att studera dessa fenomen vidare vid institutet för biofysik ... Purce påbörjade sin karriär med konststudier och som forskningsstipendiat på avdelningen för biofysik vid King's College London ...
Hans forskningsområde gäller flera olika frågeställningar inom oorganisk kemi, biokemi och biofysik med elektronöverföring som ...
... , född 1958, är professor i biofysik vid Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska Institutet ...
Totalt cirka 100 skrifter inom biofysik, oftalmologi och ögonkirurgi. ^ http://www.sophiahemmet.se/las_personal.asp?titel=&sida ...
Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik * Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik ...
Likt biofysik och kognitiv vetenskap är socialpsykologi ett tvärvetenskapligt område. Det största samarbetet mellan sociologer ...
Benerito avslutade en postdoc 1972 i biofysik på Tulane University. Fortfarande hos Tulane var hon en adjungerad professor från ...
1977 utnämndes han till professor i biofysik vid samma lärosäte. Skou var ledamot av den danska vetenskapsakademien Det ...
7 maj - Forskare vid Internationella institutet för genetik och biofysik i Neapel meddelas ha lyckats överföra mänskliga ...
Hans forskning gäller bakteriers molekylärbiologi, bland annat ribosomens biokemi och biofysik, där han framför allt har ...
... är doktor i biokemi och molekylär biofysik vid Columbia University och har forskat i genetik, evolution och utvecklingsbiologi ...
Karolinska Institutet där han senare blivit professor i fysiologisk kemi vid Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik. ...
Max-Planck-Institut für Biophysik (Max-Planck-institutet för biofysik) som nygrundades 1948. Detta institut har sina lokaler i ...
Den har sektioner för bland annat biofysik, fasta tillståndets fysik, partikelfysik och undervisning. Lokala fysikerklubbar ...
Han genomförde forskarutbildning i teoretisk fysik och biofysik vid KTH och vid Rudolf Riglers forskargrupp vid Karolinska ... Från 1972 arbetade han som forskningsassisent vid institutionen för medicinsk biofysik vid Karolinska institutet, och 1977-1980 ... var han docent i biofysik där. Från 1980 var han verksam som docent i molekylärbiologi vid Uppsala universitet, och 1991 blev ...