Nationalencyklopedien multimedia plus, 2000 (uppslagsord Binjurar) ^ Carlquist, Gunnar, red (1939 (nyutgåva)). Svensk ...
... bildas av kolesterol via pregnenolon i gulkroppen, binjurar, placenta och gliaceller i hjärnan. Det kan sedan ...
Binjurar Könskörtlar Langerhans cellöar Bisköldkörtlar Tallkottkörtel Hypofys-binjureaxel Hypofys Sköldkörtel Denna artikel om ...
Hos kvinnor i fertil ålder producerar äggstockar och binjurar ungefär hälften av den totala mängden androstendion, ungefär 3 ...
HDL levererar det mesta av sitt kolesterol till levern eller till steroidproducerande organ som binjurar, äggstockar och ...
... kan återfinnas i alla celler, men har en särskilt hög koncentration i ögon, hud, hår, naglar, hjärna, hypofys, binjurar, ...
Blodburna blodtrycksreglerande hormoner utsöndras, i respons på noradrenalin, från njurar, hypofys och binjurar (angiotensin, ...
För samma syfte är även lungorna, bronker, hjärtat och binjurar större i jämförelse med övriga kroppen än hos andra kattdjur. ...
... bildas i äggstockarna, binjurar och gliaceller i hjärnan, och utsöndras hos kvinnor efter ägglossning för att hämma ...
... binjurar, hjärta och lungor. Receptorerna kan binda endogena (kroppsegna) östrogener till sig, men också östrogener som intas ...
Effekten på binjurar, genom minskning av produktion av adrenokortikotrophormon (ACTH) i hypofys, är beskriven både efter ...
artär bihåla binjurar bisköldkörtlar blindtarm blodkärl bräss (thymus) bröstkorg bröstvårta bukspottkörtel (pancreas) diafragma ...
... binjurar, könskörtlar, Langerhans cellöar, bisköldkörtlar, brässen, tallkottkörtel, eller hypofys. ICD-10 räknar också ...
... jordgubbar samt en del inälvsmat såsom lever och binjurar. Askorbinsyra är värmekänslig. Vid den långvariga varmhållning och ...
Orsaken till Addisons sjukdom är i västerlandet nästan alltid autoimmun, vilket innebär att immunsystemet istället för att reagera mot kroppsfrämmande virus eller bakterier av misstag reagerar med kroppsegna vävnader. I det här fallet mot binjurebarken. I utvecklingsländer är tuberkulos inte sällan orsaken. Bland ovanligare orsaker finns blödningar i binjuren vid exempelvis heparinbehandling eller septisk nekros vid exempelvis meningokocksepsis (Waterhouse-Friedrichens syndrom). Oavsett vad orsaken till binjurebarksskadan är, leder den till minskad eller upphörd produktion av steroidhormoner (glukokortikoiden kortison och vanligtvis även aldosteron, en mineralkortikoid). Aldosteron stimulerar till upptag av natriumjoner från primärurinen i njurarna. Addisons sjukdom resulterar därmed i en onormal förlust av natriumjoner (hyponatremi), som i sin tur minskar volymen blod i kroppen genom osmos. Minskad kortisolproduktion leder, genom negativ återkoppling, till att hypofysen ...