I vilande muskler lägger sig tropomyosinet över myosinets bindningsplatser på aktinet, där en enda tropomyosinkedja kan lägga ...
Vissa enzym har även bindningsplatser för små molekyler, vilka ofta är direkta eller indirekta produkter eller substrat i den ...
Små globulära projektioner på varje sida av en tung kedja bildar huvudena som har ATP-bindningsplatser, enzymatisk förmåga att ...