Den kan dessutom infektera ändtarmen, svalget och ögats bindhinna. Förankrat i N.gonorrhoeaes cellmembran finns typ IV pili, ...
Den yttre tån är genom bindhinna förenad med mellantån och den inre tåns klo är mycket kraftig. Benen är långa och ett långt ...
... ögats bindhinna. Levofloxacin verkar genom att hämma bakteriers DNA-gyras och har baktericid effekt. Hos vissa grampositiva ...
Både ögats bindhinna, konjunktivan, som ögonlockshuden kan drabbas. Eliminering av allergenet är det viktigaste. Vid svåra ...
Åtminstone en av följande kännetecken inträffar under försämring och på samma sida som värken: Uppsvälld bindhinna och/eller ...
... ögats bindhinna Viss överlappning av termernas betydelse förekommer. Tillförselsätt: Injektion - tillförsel med nål genom huden ...
... (konjunktiva, conjunctiva) är en slemhinna som täcker ögat och ögonlockets insida. ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Bindhinna&oldid=20225661" ...
bindhinna (även konjunktiva) 14. m. obliquus inferior 15. m. rectus inferior 16. m. rectus medialis 17. artärer och vener i ...