Bilddiagnostik av avlidna (2015). Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), 2015. http://www.sbu.se/201501 ...
Bilddiagnostik inbegriper all sorts medicinsk verksamhet som använder bilder i diagnostiskt syfte, inte bara de som görs av ... Med bilddiagnostik slipper man också ingrepp på den döda kroppen, något som närstående kan uppleva som en fördel. ^ ... För att kunna avgöra nyttan med bilddiagnostik av avlidna behövs bättre och större studier som helst omfattar flera kliniker. ... En systematisk översikt från SBU som utvärderat om bilddiagnostik kan vara ett bra alternativ eller komplement till obduktion ...
"Bilddiagnostik vid stadieindelning av prostatacancer" (på sv). www.sbu.se. http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/ ...
Samtidigt invigdes Europas modernaste centrum för bilddiagnostik. År 2005 invigdes Sveriges första akutmottagning för våldtagna ...
Strålskydd 118, Riktlinjer för remittering till bilddiagnostik ^ "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2003". The Nobel ...
"Bilddiagnostik vid misstanke om total hjärninfarkt" (på sv). www.sbu.se. http://www.sbu.se/282. Läst 3 april 2018. Lag (1987: ...
När det har bekräftats att applikatorerna sitter där de ska kan ytterligare bilddiagnostik utföras som hjälp i planeringen av ... Bilddiagnostik som används är bland annat röntgenbildtagning, ultraljud, axial datortomografi (CT-bilder) och ...
8.1.2-bilddiagnostik. Läst 9 mars 2019. ^ Turnbull, Lindsay; Brown, Sarah; Harvey, Ian; Olivier, Catherine; Drew, Phil; Napp, ...
Snabb utveckling av främst bildgivande metoder har börjat sudda ut gränserna mellan bilddiagnostik (radiologi) och ...
... bilddiagnostik av sakroiliakalederna och kotpelarna (med magnetkameraundersökning, skiktröntgen eller slätröntgen) samt ...
... medicinsk bilddiagnostik som kan diagnosticera hudcancer, utveckling av roll-to-roll-printade inverterade organiska solceller ...
... samt bilddiagnostik med Positronemissionstomografi (PET). Börje Larsson, som var son till fångvårdsinspektör Anders Larsson och ...
Malmö har ett centrum för kärlkirurgi, och Sveriges modernaste och största anläggning för bilddiagnostik som innehåller bl.a. ...