1973-1982 • Rosalia Guilleumas (filolog och bibliotekarie; examen i biblioteksvetenskap). *1983-1987 • Jaume de Puig i Oliver ( ... 2012- • Eugènia Serra (bibliotekarie; examen i biblioteksvetenskap, licentiat i dokumentationsvetenskap). Referenser[redigera ... 2000-2004 • Vinyet Panyella (filolog, författare och bibliotekarie; examen i biblioteksvetenskap). *2004-2012 • Dolors Lamarca ...
I ett historiskt perspektiv har biblioteksvetenskap även omfattat arkivvetenskap. Akademiska kurser i biblioteksvetenskap ...
Hon fortsatte sina studier vid Columbia University och tog masterexamen i biblioteksvetenskap 1961. Under denna tid arbetade ...
Lunds universitet inrättade 1987 den första svenska professuren i biblioteksvetenskap genom en donation av honom. ...
I biblioteksvetenskap används begreppet monografi ofta i betydelsen separat utgiven skrift, till skillnad från periodisk ...
Hon var 1977-1988 den första innehavaren av professuren i biblioteksvetenskap och informatik vid Tammerfors universitet. Okko ...
... ett universitet i Paris som bedriver undervisning i handskriftskunskap och biblioteksvetenskap. Nhu kom att tjänstgöra vid ...
Hon sökte resebidrag från Ecklesiastikdepartementet och fick det beviljat för att "studera biblioteksvetenskap med särskild ...
... och lärdomshistoria samt 1980-1991 i biblioteksvetenskap och informatik. Han disputerade 1957 på en avhandling om ...
I ett historiskt perspektiv har biblioteksvetenskap även omfattat arkivvetenskap. Akademiska kurser i biblioteksvetenskap ... "biblioteksvetenskap - Uppslagsverk". www.ne.se. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/biblioteksvetenskap. Läst ... Internationellt motsvaras det av biblioteksvetenskap[1]. Detta inkluderar bland annat hur individer och grupper söker och ...
... är ett franskt universitet som bedriver undervisning i handskriftskunskap och biblioteksvetenskap. Skolan bildades genom en ...
... därefter bland annat tillförordnad professor i biblioteksvetenskap och informatik vid Åbo Akademi 1984-1988 och ämnets ...
... vid vars universitet han samtidigt utnämndes till professor i biblioteksvetenskap, den förste i detta ämne vid något tyskt ...
Salen för litteratur på andra språk Salen för rariteter Salen för skönlitteratur och konst Byrån för biblioteksvetenskap ...
Biblioteksvetenskap. arkivvetenskap · bibliotekskatalog (auktoritetsdata) · informationskompetens · kartotek · ...
Litteraturvetenskap · Retorik · Filologi · Lingvistik · Poetik · Stilistik · Paleografi · Biblioteksvetenskap · Språkfilosofi · ...
Litteraturvetenskap · Retorik · Filologi · Lingvistik · Poetik · Stilistik · Paleografi · Biblioteksvetenskap · Språkfilosofi ...
Litteraturvetenskap · Retorik · Filologi · Lingvistik · Poetik · Stilistik · Paleografi · Biblioteksvetenskap · Språkfilosofi ...