1980-talet präglades av ökade datorisering, en utveckling som startat på 1970-talet. I samband med att det nya biblioteket ... En mer komplicerad flytt skedde när Kungliga vetenskapsakademins biblioteks samlingar av rariteter från 1600- och 1700-talet ...
"https://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/fou-forskning-utveckling/ansokan-fou/. Läst 5 september 2017.. ... och bibliotekssamlingar. ...