Bibliotekarier[redigera , redigera wikitext]. *1771-1772 Hinrich Philip Johnsen. *1773-1848 handhades biblioteket av ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
bibliotekarier, familjerådgivare, fritidsledare och konsumentvägledare. Ibland finns även resurser från frivilligsektorn ...
Varför har inte fler bibliotekarier läderbyxor?, Tusculum förlag, 2008. (artikelsamling om biblioteker og bibliotekarer) ... med tekster fra Varför har inte fler bibliotekarier läderbyxor?). *Läsglädje 2008 - 2010, Finlands svenska biblioteksförening, ...
Juryn består av tolv personer,[vilka?] vilka har yrken såsom forskare, författare, illustratörer, bibliotekarier och ...
Vid biblioteket arbetar två bibliotekarier. 1915-1936 John Böttiger 1936-1942 Gunnar Mascoll Silfverstolpe 1942-1971 Åke ...
En nationell skola för bibliotekarier skapas. För första gången utkommer Nationalbibliotekets bullentin. 1944 publiceras Fénix ...
Hon tillhörde Sveriges första kvinnliga bibliotekarier. Löwenhielm utexaminerades 1882 från Högre lärarinneseminariet och ...
Han är skyddshelgon för översättare och bibliotekarier. Hans föräldrar var kristna, och han uppfostrades och döptes i Rom. ...
Hon tillhörde den första generationens kvinnliga bibliotekarier. Hon lade grunden till Stockholms stadsbiblioteks mångåriga ...
Global profil Idrottsprofil Musikprofil Jenny Nyströmsskolan har ett bemannat bibliotek med två bibliotekarier och en ...
... är en amerikansk facktidskrift för bibliotekarier. Tidskriften grundades 1876 av och är den bibliotekstidskrift ...
Allan Ranius, Bibliotekarier vid Linköpings stiftsbibliotek, 2004, passim. Svenskt konstnärslexikon del V, sid 585, Allhems ...
... bibliotekarier, litteraturvetare, författare, bokhandlare, m.fl. Den gjordes i samband med Världsbiblioteket, och har flera ...
Det var endast beslutet 1972 som direkt berörde bibliotekarier. De tre reformerna 1997, 1993 och 2006 fick dock stor indirekt ... Högskolan i Borås bedriver Sveriges största utbildning av bibliotekarier. Man utbildar även webbredaktörer, ...
År 1955 deltog han i Nordisk kurs för bibliotekarier. På 1970-talet var han kultur- och bibliotekschef i Sundbybergs kommun. ...
Ledningen och språklektorerna var utsända från DDR, däremot var bland annat bibliotekarier, tolkar, sekreterare och chaufförer ...
Nomineringen inleddes med att Sveriges bibliotekarier inbjöds att nominera författare. Därefter inleddes en internationell ...
Tjänsten bemannades av bibliotekarier från ett 70-tal svenska folkbibliotek. Ett liknande projekt mellan fyra universitet och ...
Bibliothécaires délégués depuis 1896, nordiska bibliotekarier sedan 1896 enligt biblioteket. Wikimedia Commons har media som ...
18 författare Kunskapens äppelträd Sydsvenskan 2009 ^ 62 bibliotekarier http[://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/kunskapens- ... undertecknat av 62 bibliotekarier, försvarades dock förändringarna. De framhöll problemen, såsom att biblioteksbesöken minskar ...
Studenter kan även boka individuell handledning av bibliotekarier och texthandledare. Undervisning för grupper erbjuds i ...
Styrelsen består av bland annat författare, pedagoger, redaktörer och bibliotekarier. Ordförande och projektledare är Elisabet ... bibliotekarier och andra med kunskap och erfarenhet av läsande, lek och lärande. En stor idékonferens på samma tema ...
De som arbetar på folkhögskolebiblioteken är bibliotekarier eller lärare på skolorna. De regionala biblioteksverksamheterna, ...
Inför releasen av Harry Potter och dödsrelikerna vidtogs extra säkerhetsåtgärder genom att begränsa antalet bibliotekarier som ...
Här finns 10 heltids- och 5 halvtidsanställda, fler av dem utbildade bibliotekarier. Dessutom hjälper ett antal frivilliga ...
1975), Ska vi ge barnen skräplitteratur?: tänkt, tyckt och testat av bibliotekarier, lärare och litteraturvetare, ...
... :s målsättning är att underlätta informationsutbytet mellan forskare, bibliotekarier och dokumentalister som arbetar med ...
Hennes böcker fick i sin samtid mycket hård kritik från bibliotekarier och lärare. De romantiska berättelserna ansågs vara ...
Alla bibliotekarier arbetar inte heller på bibliotek, utan kan arbeta på företag med deras informationshantering. För att bli ... Bibliotekarier kan till exempel jobba på folkbibliotek, skolbibliotek, universitets- och högskolebibliotek och sjukhusbibliotek ...