Kärki, Riita; Kortelainen, Terttu (1998). Introduktion till bibliometri. Helsingfors: NORDINFO. sid. 11. ISBN 9525204022. http ...
"Bibliometri - inte bara böcker". Arkiverad 11 augusti 2016 hämtat från the Wayback Machine. suhf.se / Vetenskapsrådet / ...
"Bibliometri - inte bara böcker". suhf.se / Vetenskapsrådet / Kungliga tekniska högskolan. Läst 22 juni 2016. ...
Se bibliometri och citeringsanalys. Vetenskapliga tidskrifter och konferenser som har låg acceptansfrekvens, det vill säga där ...
Nordin, Jonas (2008). "Historisk tidskrift i nutid och framtid Några reflektioner över läsarsynpunkter, bibliometri och Open ...
Kronman, Ulf (2008-10-22) "Bibliometri - inte bara böcker". suhf.se / Vetenskapsrådet / Kungliga tekniska högskolan. Läst 22 ...
Persson har genom sin forskning under 1990-talet och framåt haft en ledande roll i utvecklingen av bibliometri. Tillsammans med ...
Metoderna för sådana beräkningar ingår i ämnesområdet bibliometri, vilka då måste ta hänsyn till skillnader i ...
Bibliometri Uppgifter om vetenskapliga tidskriftspublikationer finns i två konkurrerande kommersiella databaser, Web of Science ...
... är statistisk analys av publikationer som böcker, artiklar och andra kommunikationsmedia, exempelvis ... "Bibliometri - Begrepp och definitioner". Göteborgs Universitet. http://www.ub.gu.se/publicera/bibliometri/. Läst 15 augusti ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Bibliometri&oldid=43431663" ...
Detta kan användas för citeringsanalys, vilket är en viktig metod inom bibliometri, exempelvis för att ranka hur betydelsefull ...
... bibliometri Utöver de lokala uppgifterna har högskole- och universitetsbiblioteken också nationella och internationella ...
Björklund har föreslagit att lärosätenas fasta forskningsresurser (s.k. fakultetsmedel) ska baseras på bibliometri, det vill ...
Denne kategorien omfatter alle typer litteratur og alle typer personer og institusjoner som deltar i å skape eller formidle litteratur. Artikler som kan plasseres i noen av underkategoriene bes plassert dit. Bemerk spesielt kategoriene Kategori:Bøker, eller enda mer presist Kategori:Romaner, og Kategori:Forfattere . ...
Tekst er tilgængelig under Creative Commons Navngivelse/Del på samme vilkår 3.0; yderligere betingelser kan være gældende. Se brugsbetingelserne for flere oplysninger ...