I den hebreiska Bibeln[redigera , redigera wikitext]. I Jobs bok (Iyov) är ha-satan ("anklagaren") namnet på en ängel ... Tron att Satan en gång var en stolt ängel som gjorde uppror mot Gud finns dock inte explicit uttryckt i Bibeln och utan baseras ... I annan, icke-traditionell, kristen tro (till exempel hos Kristadelfianerna) hänvisar inte ordet "Satan" i Bibeln till ett ...
Rakel (Hebreiska: רחל, transkriberas Rachel eller Rahel) var enligt Bibeln dotter till Laban, syster till Lea, broderdotter ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Rakel_(Bibeln)&oldid=30818292" ...
I Bibeln[redigera , redigera wikitext]. Stammen är namngiven efter Levi, en av de tolv sönerna till Jakob (även kallad Israel ...
Jesu liv enligt Bibeln och etablerad forskning[redigera , redigera wikitext]. Huvudartikel: Jesu liv enligt Nya testamentet. ... Jesus anses ha fötts i intervallet 7 f.Kr. till 4 f.Kr.,[2] enligt Bibeln i Betlehem, vuxit upp i Nasaret i Galileen utbildats ... Gud (fader, enligt Bibeln). Jesus (sv. uttal /jeːsɵs/) från Nasaret, också kallad Kristus, var en i Galileen och Judeen ... Bibeln. Gamla testamentet · Tillägg till Gamla testamentet · Nya testamentet · Evangelium · Kanon · Nya testamentets apokryfer ...
Dualism i Bibeln[redigera , redigera wikitext]. Bibeln för fram en tydligt dualistisk syn, där ande och kropp kan skiljas åt. ...
Fördjupning: Bibeln som historisk källa. Texterna i Bibeln kan i olika sammanhang användas som historiska källor, och värderas ... förutom den traditionella religiösa icke-historiska läsningen av Bibeln. Åsikterna om Bibeln befinner sig på en skala snarare ... Hans son var kung Salomo och dennes rike sägs i Bibeln ha omfattat landet från Eufrat i norr till Röda havet i söder; ett rike ... Bibel 2000 har med texten utan parentes, medan The Greek New Testament, ed Aland et al. 3 ed (corr) 1983, ISBN 3-438-05113-3 ...
... i Bibeln[redigera , redigera wikitext]. I evangelierna lovar Jesus Kristus uttryckligen sina lärjungar att han ... Olika kristna grupper, främst inom den nordamerikanska protestantismen, började kalkylera enligt Bibeln för att komma fram till ... enligt profetior i Bibeln. De menar att precis som apostlarna i den tidiga kristna kyrkan vittnade om Jesus genom att hänvisa ... förklarar Bahá'u'lláh den symboliska betydelsen av svårbegripliga avsnitt i Bibeln och Koranen. Men det finns ingen tvekan om ...
Huvudartikel: Bibeln. Bibeln (latin Bíblia), av grekiska (τα) βιβλία "böcker(na)", är de kristnas heliga skrift, som utgörs av ... Psaltaren, en judisk bönbok som finns i både den hebreiska bibeln och i den kristna bibeln, utgör en viktig del av officiet, ... Bibeln. Gamla testamentet · Tillägg till Gamla testamentet · Nya testamentet · Evangelium · Kanon · Nya testamentets apokryfer ... Bibeln talar om att frälsningen utgår till var och en som tror, och i vissa bibelställen även om till var och en som tror och ...
Inom liberalteologiska/icke-kristna kretsar, där man inte anser att Bibeln är sann i bokstavlig bemärkelse, kan berättelsen om ... Floden drabbade således de trakter som beboddes av Noas folk och inte, som Bibeln låter oss tro, hela världen"[16]. Det är ... Noa och syndafloden enligt Bibeln[redigera , redigera wikitext]. Bibelns syndaflodsberättelse återfinns i Första Moseboken. ... det medför att syndafloden skulle inträffat (omärkt) i historisk tid då årtalet går att räkna ut ganska exakt i bibeln (2348 ...
1703 års bibel[redigera , redigera wikitext]. Karl XI på den vita Brilliant under slaget vid Lund, målning av David Klöcker ... Mycken möda nedlades på en nyutgåva av bibeln; den blev inte färdig under Karl XI:s tid, men utkom 1703 och hade officiell ...
Bibeln[redigera , redigera wikitext]. Mose lag innehåller många regler om slavar, så slaveriet var tydligen vanligt även i det ... Bibeln innehåller dock inga direkta förbud mot slaveri. Däremot innehåller den uppmaningar till de kristna att följa ordningen ... Så under 1800-talet kunde paradoxalt nog både försvarare och motståndare till slaveriet använda Bibeln som argument för sina ... "http://www.bibeln.se/las/sok?b=2k&q=slav+eller+fri&goto_book=.. ...
Huvudartikel: Bibeln. Bibeln (latin Bíblia), av grekiska (τα) βιβλία "böcker(na)", är de kristnas heliga skrift, som utgörs av ... Psaltaren, en judisk bönbok som finns i både den hebreiska bibeln och i den kristna bibeln, utgör en viktig del av officiet, ... Bibeln talar om att frälsningen utgår till var och en som tror, och i vissa bibelställen även om till var och en som tror och ... I den evangelisk-luthersk läran betonas vikten av Bibeln som Guds ord och att det är endast genom tron och Guds nåd som man ...
Origenes förordade att varje avsnitt i Bibeln skulle läsas på tre olika sätt. Hans sätt att läsa Bibeln var föregångaren till ... Den hebreiska Bibeln - Gamla testamentet[redigera , redigera wikitext]. Modern bibelforskning tog sin början när 1600-tals- ... Bibelvetenskap eller biblisk exegetik, ofta förkortat till bara exegetik, är den vetenskap som undersöker Bibeln med ... Vid det laget föreföll det uppenbart för många att man till slut hade lyckats förklara Bibeln som ett alltigenom mänskligt ...
... n i Bibeln[redigera , redigera wikitext]. I Jobs bok uppträder en gestalt som i den senaste svenska bibelöversättningen ...
Jesu liv enligt Bibeln och etablerad forskning[redigera , redigera wikitext]. Huvudartikel: Jesu liv enligt Nya testamentet. ... Gud (fader, enligt Bibeln). Jesus (sv. uttal /jeːsɵs/) från Nasaret, också kallad Kristus, var en i Galileen och Judeen ... Enligt evangelierna i Nya Testamentet i Bibeln verkade han i omkring tre år innan han dömdes till döden genom korsfästelse, ... Den bestod enligt Bibeln främst av förkunnelse, botande av sjukdomar, utdrivande av demoner och andra underverk. Till exempel ...
Bibeln[redigera , redigera wikitext]. Huvudartikel: Homosexualitet i Bibeln. Gamla testamentet och Moseböckerna präglas av den ... Katolska kyrkan menar att Bibeln (Skriften) "framställer homosexuella handlingar som i högsta grad klandervärda" och hänvisar ...
3.2 Bibeln. Geografi[redigera , redigera wikitext]. Jordan är 250 km lång och mynnar ut i Döda havet. Den är Mellanösterns ...
Bibeln[redigera , redigera wikitext]. Bibeln, bestående av Gamla och Nya Testamentet, ses som inspirerad av Gud och den enda ...
Bibeln. Gamla testamentet · Tillägg till Gamla testamentet · Nya testamentet · Evangelium · Kanon · Nya testamentets apokryfer ... Bibeln på svenska publicerades 1541, på danska 1550. Augsburgska bekännelsen antogs i Sverige 1593, i Danmark först 1665. ... Martin Luther översatte Nya testamentet till tyska 1522 och hela bibeln 1534. Senare kom en del delstater i det Tysk-romerska ... Som Martin Luther hävdar, är Bibeln det enda rättesnöret för luthersk lära och lutherskt liv. Lutherdomen bröt sig ur (eller ...
... avstånd från barndop och istället anser att endast den som tagit ställning i trosfrågan och gör ett medvetet val enligt Bibeln ...
Bibeln. *^ Blayney, Keith (Sep 2002). "The Caduceus vs. the Staff of Asclepius". Alternative Journal of Nursing July 2007, ...
Skapelseberättelsen: Den första (1 Mos 1:1-2:3) hör till Prästskriften och börjar med ett hav; djuren skapas före människan ("till man och kvinna"). Den därpå följande hör till Jahvisten och börjar med en öde jord; mannen skapas före djuren och därefter skapas kvinnan. Syndafloden: Sammanskrivning av Jahvistens ("Herren") och Prästskriftens ("Gud") versioner. I den första tar Noa med sig sju par av rena djur och ett par av orena (1 Mos 7:2); floden varar i 40 dygn; Noa släpper ut en korp. I den andra kommer "ett par av varje art in till Noa i arken" (7:8-9); vattnet stiger under 150 dagar; Noa släpper ut en duva. Offret av Isak: (1 Mos 22) Hör till Elohisten. Under ängelns ingripande byts gudsnamn till "Herren". Nästa mening med "Gud" lyder: "Nu vet jag att du fruktar Gud, nu när du inte har vägrat mig din ende son." Därefter förekommer inte Isak mer i Elohisten. Detta antyder att Isak i den ursprungliga versionen verkligen offrades, men att detta censurerades av en ...
bibeln. Linsenhejhej 18 maj 2011 kl. 17.47 (CEST). bibliotikarie, biblotekarie, biblotikarie, -n -r. bibliotekarie. ...
... nämns i Bibeln i Andra Moseboken. Därför satte man fogdar över dem för att kuva dem med hårt arbete. Och de byggde ... Andra Moseboken 1:11, Bibel 2000 ^ [a b c d e] "Revealed: 3,000-year old footprints of children are found alongside rare ... http://www.bibeln.se/las/2k/2_mos#q=2+Mos+1%3A11 Schulz, Regine (1998). Egypten Faraonernas värld. H.F. Ullman. ISBN 3-8290- ... https://books.google.se/books?id=EFYp8I3icisC&lpg=PA329&hl=sv&pg=PA106#v=onepage&q&f=false ^ "Andra Moseboken 1:11". Bibeln. ...
Bibeln. Gamla testamentet · Tillägg till Gamla testamentet · Nya testamentet · Evangelium · Kanon · Nya testamentets apokryfer ... En bok av en reformert författare som har en hög syn på Bibeln är R.C. Sprouls Lär Känna Guds Ord (1984) (Knowing Scripture ... Både Luther och Calvin ser Bibeln som reformationens fasta grund, skillnaden är att Luther praktiskt sett bara bekymrar sig om ... I USA kan man hitta amyraldism i flera olika evangelikala grupperingar, särskilt bland dispensationalister i fria Bibel- ...
Et nunc reges, intelligite erudimini qui judicatis terram - "och nu kungar, tag varning, ni som dömer världen" (Bibeln) ... Hoc est corpus (meum) - "Detta är (min) kropp" (Jesu ord vid den sista måltiden enligt Bibeln. Blev sedermera i folkmun ... Vanitas vanitatum et omnia vanitas - "Fåfängligheters fåfänglighet, allt är fåfänglighet" (Bibeln, Predikaren 1:2) ... Qui habet aures audiendi audiat - "De som har öron att höra hören" (Bibeln) ...
Symfoni nr 4, Johannes uppenbarelse, för baryton, kör och orkester (1940; Bibeln, Hjalmar Gullberg) ... Symfoni nr 5, Örtagårdsmästaren, för alt, blandad kör och orkester (1944; Bibeln) ...
Man döper endast dem som tagit ställning i trosfrågan och gör ett medvetet val enligt Bibeln och kristen tro, vilket benämns ... Man beskriver bland annat sin syn på Bibeln som auktoritet, frälsaren Jesus Kristus som fullt människa och fullt Gud, ...
... är inom bibelforskningen en hypotes om tillkomstsammanhang mellan de tre synoptiska evangelierna, Matteusevangeliet, Markusevangeliet och Lukasevangeliet. Enligt hypotesen skall författarna till Matteus- och Lukasevangeliet ha haft tillgång till och använt Markusevangeliet och en andra, hypotetisk källa, som brukar kallas Q-källan (av tyskans Quelle - källa). Markusevangeliet är således det äldsta, medan Matteusevangeliet och Lukasevangeliet förutom material från Markusevangeliet även innehåller gemensamma inslag från Q, som är en samling spridda Jesusord, samt eget så kallat särstoff som är unikt för respektive återgivning.[1] Tvåkällshypotesen är idag den ledande teorin om de synoptiska evangeliernas uppkomst. Detta betyder inte att teorin undgått kritik.[1] Det viktigaste argumentet mot tvåkällshypotesen är de så kallade "minor agreements", små spridda men ofta ordagranna överensstämmelser mellan de delar av Matteusevangeliet och ...
Bibeln.se: "Johannesevangeliet" (Bibel 2000). Svenska Bibelsällskapet. Senast läst 6 januari 2014. ... Bibeln. Gamla testamentet · Tillägg till Gamla testamentet · Nya testamentet · Evangelium · Kanon · Nya testamentets apokryfer ... Den uttryckliga läran om en treenig, personlig Gud återfinns inte i Bibeln,[24] och några religionsforskare menar att läran om ... åberopar Bibeln som helig skrift. Under 200- och 300-talen e.Kr. hade främst arianerna den största konflikten med anhängarna av ...