... är ett globalt samarbetsorgan grundat 1922, (1993 i sin nuvarande form) för skydd och bevarande av ... Organisationen arbetar globalt och regionalt för ett hållbart brukande av naturresurser. Samarbetet har över 2,5 miljoner ...
ICCROM leds av en generaldirektör och i styrelsen, ingår 25 experter inom området bevarande och renovering av kulturarv, och ... ett internationellt nätverk av modellområden som arbetar med långsiktigt hållbar användning av de naturresurser som finns i ... Inom kulturområdet samarbetar Unescos medlemsländer med bevarande (t. ex. av byggnader och naturområden) och immateriellt ... kriterier och tekniska standarder för bevarande och man har ett viktigt laboratorium. ...
Förvaltning av jordens naturresurser: När de har inventerats, kommer jordens naturtillgångar inte längre att ägas privat. De ... optimering och bevarande, kan dessa problem som orsakas av en monetär ekonomi lösas. Automation: Maskinautomation är mer ... vilket i sin tur tär på naturresurser och kan skapa onödigt mycket avfall. Vidare skapar det inneboende vinstmotivet i ett ... Det monetära värdet av varor motsvarar inte den faktiska fysiska tillgången på naturresurser, eller deras praktiska värde, ...
Jordbrukspolitiken innefattar även stöd till landsbygden för utveckling och bevarande. Drygt 40 procent av EU:s budget används ... är hållbar tillväxt och skydd för förvaltning av naturresurser. Det innefattar stöd till jordbruk och fiskeri, forskning, ...