Jordbrukspolitiken innefattar också stöd till landsbygden för utveckling och bevarande. Unionen har även en gemensam politik ... öka mängden energiresurser som kan motstå krissituationer och att använda redan existerande energitillgångar mer effektivt och ...
Jordbrukspolitiken innefattar även stöd till landsbygden för utveckling och bevarande. Drygt 40 procent av EU:s budget används ... öka mängden energiresurser som kan motstå krissituationer; upprätta ett nytt regelverk för energisamarbete med Ryssland och ...
Jordbrukspolitiken innefattar också stöd till landsbygden för utveckling och bevarande. Unionen har även en gemensam politik ... öka mängden energiresurser som kan motstå krissituationer och att använda redan existerande energitillgångar mer effektivt och ...