Älskar att utöva beteendeforskning på bland annat Herman. De har en förkärlek för alla slags djurförsök på "primitiva arter", ...
... år 1990 utnämndes till professor i hälsoinriktad beteendeforskning. Sedan 2009 är han professor emeritus. Kost och motion väger ...
Inom beteendeforskning och sexologi används konkordans (engelska concordance) om samstämmighet mellan upplevd identitet och ...
Under 1990-talet arbetade han framför allt med beteendeforskning, både med apor och med förskolebarn, vid Stockholms ...
... här naturvetenskapliga studiet av människans beteende utgår utifrån den etologiska metodologi som används för beteendeforskning ...
Stiftelsen kompletterades sedan av ännu en, GreeNudge, för stöd till beteendeforskning för att underlätta för människor att ...
... neurovetenskaplig beteendeforskning, socialpsykologi och temasektioner för speciella ändamål. Det utger två tidskrifter, ...