Ekologi och beteende[redigera , redigera wikitext]. Stripgåsen häckar vid mycket högt belägna sjöar kring vilka den betar kort ...
Beteende mot fiender[redigera , redigera wikitext]. Arternas största naturliga fiender utgörs av jaguar, harpya och olika ... Socialt beteende och aktivitet[redigera , redigera wikitext]. Tretåiga sengångare lever ensamma och de undviker kontakt med ...
Beteende och nativitet[redigera , redigera wikitext]. Den svartfotade katten är mycket skygg och gömmer sig när den känner sig ... ett beteende som annars är mera vanligt bland hunddjur.[8] ...
Socialt beteende[redigera , redigera wikitext]. Späckhuggare bildar separata populationer i närliggande områden, med olika ...
Beteende[redigera , redigera wikitext]. Singh hävdar i sin dagbok att de två flickorna på barnhemmet uppvisade varg-liknande ... Myten om barn som har tagits upp i vargflockar är vanlig i Indien och skapades just för att förklara djurliknande beteende hos ... Singh hävdar att han tog på sig den svåra uppgiften att försöka lära flickorna vanligt mänskligt beteende. Amala dog 1921 av en ... beteende, vilket är typiskt för vilda barn. De ville inte låta sig kläs i kläder och klöste och bet personer som försökte mata ...
Socialt beteende[redigera , redigera wikitext]. Klippspringaren trivs bäst på klippor och berg, där de lever i små ...
Socialt beteende[redigera , redigera wikitext]. Utanför parningstiden lever varje individ ensam. Enligt studier från ...
Beteende[redigera , redigera wikitext]. Robert D. Hare beskriver psykopater som "mänskliga rovdjur som använder charm, ... inadekvat motivation och oansvarigt beteende, skapades 1941 av Hervey Cleckley i dennes bok The Mask of Sanity. Cleckley ...
Rörelse och socialt beteende[redigera , redigera wikitext]. Dessa däggdjur är vanligen aktiva mellan skymningen och gryningen ... Syftet med detta beteende är inte helt klarlagt men det antas att myrkottarna med hjälp av myrsyran skyddar sin hud mot ... Myrkottar uppvisar ett visst beteende som tidigare antagits hänga samman med födointaget - de "badar" ibland i myror. Det ... Myrkottarna uppvisar inget utpräglat socialt beteende och individerna lever vanligen ensamma; bara under parningstiden lever ...
Socialt beteende och flykt[redigera , redigera wikitext]. De flesta fladdermusarter är aktiva på natten. De bildar större ...
Aktivitet och socialt beteende[redigera , redigera wikitext]. Honungsgrävlingar är huvudsakligen aktiva i gryningen eller på ...
Socialt beteende och aktivitet[redigera , redigera wikitext]. Mullvadsdjur är liksom de flesta andra äkta insektsätarna ...
Socialt beteende[redigera , redigera wikitext]. Dessa däggdjur är mycket variabla i sitt sociala beteende. Hos jordvargar ... Hannar och honor har var sitt rangsystem men är jämställda mot varandra.[12] Fläckig hyena har ett socialt beteende som är ... Vad gäller socialt beteende och val av föda finns stora skillnader mellan arterna. Hyenor delas in i två underfamiljer, där den ... Hos strimmig hyena förekommer ibland polyandri, där en hona har flera hanar.[25] Detta beteende är ganska sällsynt hos däggdjur ...
Ekologi och beteende[redigera , redigera wikitext]. Trots att temperaturen i Nya Kaledoniens regnskog är omkring 22 °C, vilket ...
Dess vetenskapliga namn merula betyder "ensam" och refererar till dess tidigare skygga solitära beteende, innan den började ... Detta beteende överförs snabbt till artfränder, för att exempelvis fördriva fiender eller uppmana till gemensam uppflykt då ...
... en uppvisar ett beteende vars orsaker fortfarande är oklara för vetenskapen. Innan den äter doppar den födan i vatten ... Tvättbjörnen har ett utvecklat socialt beteende och lever inte ensam, som man trodde tidigare, utan ofta i mindre grupper. ... Studier i USA har klargjort att tvättbjörnen har ett utvecklat socialt beteende och inte lever ensamma, som man trodde tidigare ... men även om vatten inte finns i närheten, doppar den ändå födan mot marken.[6] Det är från detta beteende som den fått sitt ...
Beteende under jakten[redigera , redigera wikitext]. Liksom den andra europeiska arten är panterlon ett djur som uppvaktar sitt ...
... djurs beteende kan helt klart påverkas av andra djurs beteende, och en konsekvens av förändringar i djurs beteende är att deras ... Metoder som bygger på beteende[redigera , redigera wikitext]. Då djurs och människors vilo-/aktivitetsmönster påverkas av ... Även om frågeformulär skattar en persons beteende, som även kan styras av andra faktorer än den biologiska klockan, har man ... eller om sociala stimuli helt enkelt förändrar ett djurs beteende så att dess exponering för ljus förändras, och att det sedan ...
Beteende[redigera , redigera wikitext]. Alkonblåvingen förekommer inom mycket begränsade områden och rör sig sällan utanför ...
Socialt beteende[redigera , redigera wikitext]. Ofta lever primater i grupper och även hos de arter som företrädesvis lever ... Detta har spritt sig i gruppen som ett socialt beteende och alltså överförts också till följande generationer. Andra arter har ...
Förargelseväckande beteende[redigera , redigera wikitext]. På en naturiststrand eller en sällan besökt eller glest befolkad ... "Blottande" och annat exhibitionistiskt beteende kan bedömas vara sexuellt ofredande, oberoende av om det sker i offentlig eller ... eller förargelseväckande beteende (riktat mot allmänheten). Ibland kan den nakne dömas hårdare.[16] ... strand är nakenhet inte förargelseväckande beteende. På en vanlig strand eller plats är bedömningen beroende av situation, ...
Beteende[redigera , redigera wikitext]. Bobygge, fortplantning och överlevnad[redigera , redigera wikitext]. Genomskärning av ... sitellorna i Australien och Nya Guinea placerades tidigare i familjen nötväckor på grund av likheter i utseende och beteende, ...
Föda och beteende[redigera , redigera wikitext]. Silvertärnans diet varierar beroende på plats och tidpunkt på året, men den är ... Ett flertal olika fågelarter råkar ut för detta beteende, däribland artfränder, andra tärnor (som fisktärna), alkor och ...
Beteende[redigera , redigera wikitext]. Aktivitet[redigera , redigera wikitext]. Aktivitetens början är starkt beroende av ... Socialt beteende[redigera , redigera wikitext]. Tornseglare är sällskapliga över hela året och lever under häckningstiden i ... Aggressivt beteende[redigera , redigera wikitext]. Tornseglare i bohålet förhåller sig mycket aggressivt gentemot obekanta ... Ett annat beteende, då fågeln svänger omkring med vingarna slående nedåt, är uppenbart en reaktion på störande retningar i ...
Beteende[redigera , redigera wikitext]. Körsbärsräkan är en fredlig räka. De är aktiva under dagen, och kan ses äta på alger, ...
Beteende[redigera , redigera wikitext]. Större brunfladdermus kan jaga redan på eftermiddagen. Till skillnad från de flesta ...
Beteende[redigera , redigera wikitext]. Schabraktapirer är i första hand ensliga djur som markerar stora revir, vilka dock ...
Socialt beteende[redigera , redigera wikitext]. Lejon är i motsats till alla andra kattdjur flocklevande och jagar också i ...
Klassiskt beteende[redigera , redigera wikitext]. Klassiskt studsar partikeln fram och tillbaka mellan dessa två vändpunkter, ...
Socialt beteende[redigera , redigera wikitext]. Günthers dik-dik trivs bäst i torra buskmarker där den söker efter blad, skott ...