Betalainer har även hittats i fluorescenta blommor. Förut trodde man att betalainer var besläktade med antocyaniner, de röda ... Betalainer innehåller exempelvis kväve, vilket inte antocyaniner gör. Det är nu känt att betalainer är aromatiska indolderivat ... Både betalainer och antocyaniner är vattenlösliga pigment som finns lösta i vätskan i cellernas vakuoler. Men, betalainer ... som producerar antocyaniner och inte betalainer. Den begränsade utbredningen av betalainer hos blomväxterna utgör en ...
Betalainer är röda eller gula pigment som liksom antocyaninerna är vattenlösliga, och förekommer därför också i vakuolerna, men ... Växtpigmenten innefattar diverse typer av molekyler som porfyriner, karotenoider, antocyaniner och betalainer. Alla biologiska ...
... betalainer. I sin Die Farben die Blüten ("Blommornas färg") benämner den tyske apotekaren Ludwig Clamor Marquart 1835 "det ...