I lac-operon, finns det tre strukturella gener: a. Lac Z-genen för beta-galaktosidas-enzym. b. Lac Y-genen för beta-galaktosid ...
galaktosiden av p-nitrofenylfosfat för att mäta aktiviteten av β {\displaystyle \beta \,} -galaktosidas. Lagen används också ...
... tillsammans med en chromogen agar som innehåller substrat för beta-galaktosidas. På denna typ av agarplatta bildar V. ...
Exempel på rapportörgener är lacZ från E. coli-bakterien, som kodar för beta-galaktosidas, ett enzym som kan användas för att ...