... är en heterocyklisk förening som består av en bensenring och en furanring. Den är grundstruktur för många mer ämnen med mer komplex struktur. Ett exempel är psoralen som är ett derivat av bensofuran och förekommer i många växter.. Ämnet framställs genom O-alkylering av salicylaldehyd med hjälp av klorättiksyra följt av dehydrering av den resulterande etern.[1]. ...