Bensimidazoler är ofta bioaktiva och både bland läkemedel och bekämpningsmedel finns ämnen i den här gruppen. Bensimidazolon är ... Ämnen som är derivat av, eller innehåller bensimidazolstrukturen, kan kallas bensimidazoler. Ett sådant exempel är vitamin B12 ... Bensimidazoler Svensk MeSH, Karolinska institutet. Läst 3 april 2018.. ...
Bland annat används bensimidazoler för denna typ av läkemedel.. ...
... , marknadsfört internationellt under bl.a. varunamnet Albenza, är ett läkemedel som används för att behandla ett antal parasitmasksinfektioner. Läkemedlet kan användas mot giardia, piskmasksinfektion, filariasis, neurocysticercos, echinokockinfektion, springmasksinfektion, och spolmasksinfektion, bland andra. Läkemedlet tas via munnen.[2] I Sverige finns det bara godkänt som veterinärt läkemedel under namnet Valbazen vet..[3] Läkemedlet är numera receptfritt och används vid echinokockinfektion.[4] Vanliga biverkningar är illamående, buksmärta och huvudvärk. Potentiellt allvarliga biverkningar är benmärkssuppression, som vanligen förbättras vid utsättning av läkemedlet. Leverinflammation (hepatit) har rapporterats och de med tidigare leversjukdom eller leverproblem löper större risk. Läkemedlet befinner sig i graviditetskategori C i USA och kategori D i Australien, vilket innebär att det kan ge upphov till fosterskada om det tas av gravida kvinnor.[5] ...
... är ett starkt och rent gult pigment i gruppen bensimidazolonpigment och är därmed ett azofärgämne. Det finns i vissa konstnärsfärger med beskrivande namn som "klargult", "azo yellow" eller "benzimidazolone yellow medium" och används som ersättning för det giftiga pigmentet kadmiumgult under namnet "cadmium yellow pale (hue)".[1][2] Pigmentet heter i den internationella färgdatabasen Colour Index (C.I.) Pigment Yellow 154 och har nummer 11781.[1] Dess kemiska struktur kan beskrivas som 3-oxo-N-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-bensimidazol-5-yl)-2-{(E)-[2-(trifluormetyl)fenyl]diazenyl}butanamid.[3] ...