Acetylkolinesterashämmare, Psykoanaleptika, Nootropika, Fenoletrar, Alkoholer, Bensazepiner). ...