Exempelvis finns nu preparat där man vid goda behandlingsresultat (virologisk kontroll och ingen behandlingssvikt) kan övergå ...
... under behandlingen eftersom dessa kan leda till behandlingssvikt och biverkningar. Innan strålkällorna kan levereras till ...