En klinisk fas IIb-studie har genomförts med signifikanta och kliniskt relevanta behandlingsresultat. En fas IIb/III studie ...
Mardy Lindqvist (2018). "Henrik Riska gläds över allt bättre behandlingsresultat, men tusentals dog i tuberkulos ännu långt in ...
Vid goda behandlingsresultat av depression med SSRI fortsätts ofta behandlingen en tid för att minska risken för återfall. Vid ...
Vid goda behandlingsresultat av depression med SSRI fortsätts ofta behandlingen en tid för att minska risken för återfall. Vid ...
... ändå ger tillfredsställande behandlingsresultat. ^ "Terapeutisk dos". Medicinsk Ordbok. Belfrage Förlag, Lund. Arkiverad från ...
Det har diskuterats om behandlingsresultat som ses i randomiserade studier kan justeras med statistiska metoder för att bli mer ...
Socialstyrelsen ville fortfarande inte ta ställning till metadonbehandlingen trots årtiondens positiva behandlingsresultat utan ...
Vid en effektstorlek på 0,0 har genomsnittspatienten i terapigruppen bättre behandlingsresultat än 50% av kontrollgruppen, ...
... vilket möjliggör en mer omfattande leverresektion med mindre risk för leversvikt och resulterar i bättre behandlingsresultat. ...
Exempelvis finns nu preparat där man vid goda behandlingsresultat (virologisk kontroll och ingen behandlingssvikt) kan övergå ...
Behandlingsresultat Utvärderingar på 1980-talet visade goda resultat av Hasselakollektivet: "Efterundersökningen visade att 78 ...
... personer som väljer nykterhet som målsättning för sin behandling för alkoholberoende har ett mer gynnsamt behandlingsresultat ...
Terapin som bygger på denna modell och ämnar att minska personers fokus på negativa tankar har även bäst behandlingsresultat ...
... njurfunktion med radioisotoprenografi för bättre diagnostik och möjlighet att följa sjukdomsförlopp och behandlingsresultat. ...
... arbetsmiljö så att man inte riskerar att tillföra några bakterier till tandens rotkanaler med försämrat behandlingsresultat som ...
Behandlingsresultat har visat att antalet cancerfall som botas med brakyterapi är jämförbara med antalet som botas med kirurgi ...