Behandlingsmetoder[redigera , redigera wikitext]. I praktiken granskade läkarna symptomen hos den sjuke genom att till exempel ...
Exempelvis trodde de inte på medicinska behandlingsmetoder. De var trogna sin tro även när Cynthia var döende i cancer. Den här ...
Andra behandlingsmetoder innefattar myomembolisering, laserterapi och hormonbehandling. Myom kan vara svåra att skilja från ...
Det finns inga etablerade behandlingsmetoder mot EBV. Behandling med det antivirala läkemedlet aciclovir är inte effektiv mot ...
Olika behandlingsmetoder och olika skärningsriktningar ger olika utseenden. Stenar som används som byggnadssten används ...
Det finns flertalet alternativa behandlingsmetoder som genom åren orsakat kontroverser - bland dem finns bland annat Peter ... SBU har utvärderat 30 olika behandlingsmetoder.[vilka?] Idag har ingen av metoderna tillräckligt vetenskapligt underlag för att ...
Vissa alternativa behandlingsmetoder av cancer används vid sidan av konventionell cancerbehandling; då komplementär behandling ... Andra alternativa behandlingsmetoder används istället för konventionell cancerbehandling. Alternativ cancerbehandling skiljs i ... Med hjälp av moderna, konventionella behandlingsmetoder avlider endast 34 procent av patienterna inom samma tidsrymd. Medan ... och 1950-talet oftare drog sig till komplementära eller alternativa behandlingsmetoder än personer ur en äldre generation. ^ " ...
Modern cancervård innebär ofta att man kombinerar olika behandlingsmetoder. Strålbehandling kan ges före eller efter kirurgi ...
Några alternativa behandlingsmetoder har undersökts och befunnits inte alls fungera; detta till trots fortsätter de att ... Cancersjukdomar brukade förr innebära en säker död, men tack vare bättre behandlingsmetoder tillfrisknar idag många. ...
På senare tid har nya behandlingsmetoder medfört en drastiskt förbättrad överlevnad. Skelettet är kroppens viktigaste depå för ...
Hans behandlingsmetoder var schablonmässiga, ofta använde han sig av kraftiga åderlåtningar. Han inflytande bland samtida ...
De behandlingsmetoder som används är bland annat antikoagulation, trombolys och TIPS. I svåra fall krävs levertransplantation. ...
... "för hennes kritiskt granskande reportage om alternativmedicinska behandlingsmetoder." 2009: Staffan Ulfstrand "för hans ...
... investerar i innovativa bolag med fokus på terapeutiska produkter och behandlingsmetoder. Bolaget grundades 1996 av ...
... (läkekonst för hästar) är ett samlingsbegrepp för alternativmedicinska behandlingsmetoder för hästar. Behandlingarna ... Sveriges veterinärförbund (2012) Alternativmedicinska behandlingsmetoder för djur[död länk] Denna hästartikel saknar väsentlig ... Alternativmedicin Pseudovetenskap ^ Betänkandet Alternativmedicinska behandlingsmetoder för djur, SOU 2001:16, sid 233 ...
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), den myndighet som utvärderar behandlingsmetoder inom svensk sjukvård, har ... SBU har identifierat 25 olika insatser och behandlingsmetoder som används vid autismspektrumtillstånd. Det vetenskapliga ...
Därmed medverkade han till att lägga grunden till dagens moderna terapier och behandlingsmetoder. Sjögren var även en ...
Han har bedrivit forskning inom smärtbehandling med inriktning mot fysikaliska behandlingsmetoder samt biokemiska analys. ...
Linjen kan också agera vägvisare till behandlingsmetoder för människor som redan utvecklat ett missbruk. Bland rådgivarna finns ...
Det finns ingen kontrollerad undersökning som har kunnat undersöka effektiviteten av behandlingsmetoder mot HPPD. ...
... n var på många sätt en reaktion mot dåtidens ofta smärtsamma behandlingsmetoder med till exempel åderlåtning och ... Inom den konventionella medicinen används dock också en del behandlingsmetoder och läkemedel som inte har en vetenskaplig ... NHMRC avrådde från homeopatiska behandlingar eftersom dessa kunde fördröja påbörjandet av effektiva behandlingsmetoder.[21] ...
... även skarp kritik mot psykiatrins behandlingsmetoder, och ansåg att alla tvångströjor skulle brännas. Hon innehade dessutom ...
Vid bettfel som orsakar problem finns tre behandlingsmetoder: Tandreglering, tandförkortning (inklusive rotfyllning) samt ...
I løpet av 1900-tallet ble stadig flere nye behandlingsmetoder forsøkt, de fleste uten hell. Elektrosjokk ble lansert i 1938, ... som behandlingsmetoder. Behandlingen ble først og fremst brukt på pasienter med schizofreni. Elektrosjokk ble først gitt uten ...
Han införde nya behandlingsmetoder, t.ex. lungkirurgiska ingrepp vid avancerad tuberkulos med hjälp av tillrest thoraxkirurg. ...
... kan användas som inledning till andra behandlingsmetoder, för att väcka ett intresse av livsstilsförändring ...
Allt fler patienter kan gå hem samma dag efter operation genom nya behandlingsmetoder och avancerad teknik. ...
Han har publicerat forskning som utsätter behandlingsmetoder som han menar saknar dokumenterad effektivitet för kritisk ...
Med dagens behandlingsmetoder är prognosen för överlevnad god om man får behandling i den kroniska fasen. De flesta patienter ...
Hennes banbrytande behandlingsmetoder har hjälpt människor som drabbats av hjärnskador eller stroke till ett bättre liv. Genom ... årets vinnare bidragit till att på vetenskaplig grund göra psykologiska behandlingsmetoder, både inom det psykologiska och det ...