Det exakta antalet zazaer är okänt, på grund av brist på större aktuella befolkningsstudier. Det att somliga zazaer har blandat ...
Det kan vara kliniska prövningar, registerstudier, retrospektiva studier, longitudinella befolkningsstudier m.m. Läkaren John ...
Sedan 2015 ingår Demografiska databasen - liksom det tidigare Centrum för befolkningsstudier (CBS), forskningsprogrammet ...
Centrum för befolkningsstudier och forskningsprogrammet Åldrande och Livsvillkor (ALC). Inom ramen för Cedar forskning bedrivs ...
... befolkningsstudier samt miljö- och energiforskning, och mer tillämpad forskning med anknytning till CBRNE-frågor vid ...