Intill sjukhuset ligger Eastmaninstitutet som drivs av Folktandvården och arbetar med barntandvård. Sedan akutverksamheten ...
Inledningsvis omfattade Folktandvården bara barntandvård, men har under åren byggts ut till såväl vuxen- som specialisttandvård ...
Specialiserad barntandvård (pedodonti): Utredning och behandling av barn med svåra sjukdomar som påverkar munhälsan samt svårt ... Liknande donationer hade han gjort till barntandvård i flera städer runt om i världen, den första hade han gjort redan 1917 när ...
Hon tjänstgjorde i folktandvården i Sverige 1941-1943, vid Eastmaninstitutet för barntandvård i Stockholm 1943-1952, varav på ... Hon publicerade uppsatser i barntandvård och dentalortopedi och var viceordförande i Finska Tandläkarsällskapets sektion för ...
Han var laborator i barntandvård vid Tandläkarhögskolan i Malmö 1952-62 och professor i barntandvård vid Lunds universitet 1962 ...
... i Laholm 1920-1929 och i Halmstad 1929-1931 utövade han från 1932 specialpraktik i barntandvård och tandreglering i Malmö. Han ...
... professor i barntandvård 1978-1984: Bengt Öwall, docent i oral diagnostik 1984-1989: Per-Olof Glantz, professor i oral protetik ...
Vkf Oral kirurgi och anestesi Vkh Barntandvård Vko Rättsodontologi Vkp Tandvårdsorganisation Vl Psykiatri Vla Psykiska ...
... barntandvård) Parodontologi (tandlossning) Allmäntandvård Flyg och submarin (godkännande av militära piloter och ubåtspersonal ...