Allobarbital Amobarbital Aprobarbital Barbital Butalbarbital Butobarbital Cyklobarbital Fenobarbital Heptabarbital ...
... , summaformel C8H12N2O3, är ett lugnande och sömngivande preparat som tillhör gruppen barbiturater. Barbital var det ... År 1903 introducerades i Tyskland barbitursyraderivatet (barbituratet) diemal (barbital, Veronal), vilket följdes av ett stort ... barbital Denna läkemedels- eller farmakologi-relaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att ...