... som infekterar bakterier kallas bakteriofager. Virus sprids ofta via kroppsvätskor, luften, fysisk kontakt och avföring, ...
Bakteriofager är virus som infekterar och replikerar i bakterier. De upptäcktes i början av 1900-talet av den engelska ... Sedan dess har studierna av bakteriofager gett insikter om att slå på och stänga av gener och en användbar mekanism för att ... Twort upptäckte effekten av bakteriofager på stafylokocker. Han märkte att när de odlades på näringsagar blev vissa kolonier av ... På 1930-talet kunde Christopher Andrewes (1896-1988) och andra bevisa att bakteriofager var virus. De visade att dessa virus ...
... innebär genöverföring med hjälp av bakteriofager. Fagen infekterar bakteriecellen på normalt sätt. Cellens eget ...
Detta används av bakteriofager för att bryta ner bakterier. Kan delas upp i två undergrupper: DNA-transposition och RNA- ...
Bakteriofager kan även användas för att behandla livsmedel som lätt angrips av bakterier, till exempel sallad som kan innehålla ... Bakteriofager användes ofta för medicinska syften, istället för penicillin, i Sovjetunionen. Eftersom de är specifika och ... "Bakteriofager slår direkt mot resistenta bakterier", Vetandets värld, Sveriges radio, 1 november 2011. Läst den 1 november 2011 ... Nedanstående lista utgörs av bakteriofager som har studerats i omfattande utsträckning: λ fag - Lysogen T4 fag (169 till 170 ...
"Bakteriofager slår direkt mot resistenta bakterier", Vetandets värld, Sveriges radio, 1 november 2011. Läst den 1 november 2011 ...
Detta kan ske vid all avdödning av bakterier och är inte unikt för bakteriofager. Genetisk manipulation av fager har visat sig ... a b] "Bakteriofager slår direkt mot resistenta bakterier", Vetandets värld, Sveriges radio, 1 november 2011. Läst 1 november ... Forskare vid Stockholms universitet arbetar med att bygga upp en fagbank, ett bibliotek med bakteriofager, för framtida ... Bakteriofagterapi, vidare refererat som fagterapi, innebär en terapeutisk användning av specifika bakteriofager, vidare ...
År 1938 utsågs han till avdelningschef vid Pasteurinstitutet, där han gjorde banbrytande forskning om bakteriofager och på ...
... men lämnade med tiden elektronmikroskopet och fortsatte med att undersöka bakteriofager. Inom detta område skrev han sin ...
Inte alla sådana organismer beter sig regelbundet såhär parasitoidalt . Till exempel uppvisar vissa bakteriofager komplexa ... till exempel bakteriofager) och som villkorslöst förstör sina värdar eller hindrar deras reproduktion. ...
Eftersom proteiner homologa med Beta och RecT finns i många bakterier och bakteriofager (>100 februari 2010), är det sannolikt ... Recombineering är baserad på homolog rekombination i Escherichia coli med hjälp av proteiner från bakteriofager, antingen RecE/ ...
... där han vid Indiana University arbetade med Salvador Luria på bakteriofager. Sommaren 1949 flyttade han till Caltech och gick ...
De tre klarade under 1940-talet ut hur bakteriofager, ett slags virus, förökar sig och fick på detta sätt - i ett system av ...
... och smittkoppor Familj Rudiviridae Familj Tectiviridae Ej klassificerade Mimivirus Ej klassificerade familjer av bakteriofager ...
... och han fick 1960 tillsammans med Peter Medawar Nobelpriset i fysiologi eller medicin för sitt arbete om bakteriofager och ...
... är mest känd för sina studier av bakteriofager. Margaretha Gujer växte upp i Rümlang som den lokala postmästarens tredje barn. ...