Normalfloran vidmakthålls genom att "goda" bakterier har möjligheten att bilda antibiotikaliknande substanser, bakteriociner, ...