Allergener Antigen-antikroppskomplex Arkeantigener Bakteriella antigener Antigener, dermatophagoides Svampantigener ... antigener Tumörantigener Cellkärneantigener Växtantigener Protozoiska antigener Ytantigener T-celloberoende antigener ... Antigener på människoceller kallas HLA-antigen, vilka spelar roll för en rad sjukdomar. Privata antigen förekommer hos mindre ...
Om febern kommer tillbaka eller kvarstår är det sannolikt komplikationer i form av bakteriella angrepp av streptokocker eller ... antigener) som finns på ytan av viruset. Dessa är hemagglutinin (H) och neuraminidas (N), som vardera finns i 16 respektive 9 ...
... eftersom det inte finns något definitivt test som kan skilja mellan bakteriella och icke-bakteriella källor.[6][35] ... Virusinfektioner kan bekräftas via detektion av antingen viruset eller dess antigener med bland annat virusodling eller ...