De är analoger till epoxider och aziridiner. De är också kända som tiiraner, olefinsulfider, tioalkylenoxider och ...
Aziridiner är organiska föreningar som innehåller en aziridin-grupp, en heterocyklisk amin med en ring bestående av en ...