... , på senare år även kallad deponi, är en plats där avfall dumpas (deponeras). Denna typ av avfallshantering minskar i ... speciellt i u-länder då dessa länder många gånger inte har råd med modernare former av avfallshantering. Under 1970-talet, med ... "Avfall Sverige - Svensk Avfallshantering 2004". 11 juli 2004. http://www.avfallsverige.se/m4n?oid=335&_locale=1. Läst 24 ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Avfallshantering‎ (7 kategorier, 59 sidor). E. *. ► Ekologiska hus‎ (2 kategorier, 13 sidor) ...
... företagen specialiserar sig i avfallshantering, turism, etc; dock är de särskilt aktiva i distributionen av textilier ...
En sopsug är en anordning för hushållens avfallshantering. Sopsugstekniken uppfanns av ett svenskt företag, Centralsug, redan i ...
... avfallshantering och sanering F: Byggverksamhet G: Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar H: Transport och ...
I en ekoby används ofta småskalig, lokalanpassad VA-teknik och avfallshantering. Stor vikt läggs på lokalt inflytande i boende ...
Krav ställs på energiåtgång vid tillverkning, användandet av kemikalier, utsläpp och avfallshantering. Även funktionalitet och ...
Verksamheten omfattar även tjänster inom återvinning och avfallshantering samt lösningar för elbilar och kundlösningar för ... Företaget erbjuder tjänster inom kärnkraftssäkerhet och avfallshantering likväl som systemtjänster för kärnkraftsindustrin. ...
... är en metod för avfallshantering. Från början var syftet med förbränningen endast ren destruktion, för att ... Kremering ^ "Svensk avfallshantering 2016". Arkiverad från originalet den 2 februari 2017. https://web.archive.org/web/ ...
vatten och avlopp, avfallshantering, renhållning och sanitära frågor, distribution av el, värme och gas. ...
Avfallshantering Avfallsrum Avlopp Matavfall Återvinning. ...
Problem med anledning av urbanisering, som luftföroreningar, avfallshantering och vattenresurser, är ytterligare några centrala ...
Till andra uppgifter hör avfallshantering, räddningstjänst, brandskydd, katastrofberedskap, sjukvård och livsmedelskontroll ...
Faciliteter i hamnen: café/restaurang, dusch, bastu, toaletter, tvättstuga, vattenpost, el-uttag, avfallshantering, tankstation ...
Miljöskydd och bekämpning av byggnadsöverträdelser, olaglig avfallshantering och olaglig dumpning av toxiskt och skadligt ...
Resultatområde Avfallshantering övertogs av Helsingforsregionens miljötjänster. Resultatområde Region- och miljöinformation ... SAD:s verksamhetsinkomster beräknades år 2006 vara 256,8 miljoner euro (26 % avfallshantering, 38 % trafik), medan utgifterna ... Verksamheten var indelad i fyra resultatområden: trafik, avfallshantering, region- och miljöinformation samt gemensamma ... avfallshantering, luftskydd och trafikplanering. Helsingfors stads trafikverk planerade dock Helsingfors interna trafik. ...
... kan ses som en miljövänlig avfallshantering. Det finns olika varianter av torrtoaletter. Mellanlagringstoalett ...
Tagesson, G., 2000: Bodde dom där nere? Om kulturlagerbildning och avfallshantering i stormaktstidens Norrköping. Att tolka ...
Verksamheten är indelad i tre affärsområden inom kärnforskningen: avfallshantering, konsulttjänster och driftoptimering (gäller ... Studsvik AB riktar sig till den internationella kärnkraftsindustrin och erbjuder tjänster inom avfallshantering, ...
... klimatförändringarna naturskydd och biologisk mångfald miljö och hälsa förvaltning av naturresurser och avfallshantering. EU:s ...
GIP äger också i Storbritannien avfallshantering företag Biffa Limited. ^ "Arkiverade kopian". Arkiverad från originalet den 22 ...
... förtäckt som konsultfirma inom avfallshantering. Serien handlar till stor del om hur Tony Soprano hanterar pressen att möta de ...
Det kan handla om giftiga utsläpp, olovlig avfallshantering, och otjänliga livsmedel. Även illegal jakt och handel med ...
Detta för att det anpassas efter nationens egna lagstiftning kring avfallshantering. Sverige som exempel har en högre insamling ...
I jakten på snabba resultat utvecklades mycket enkla tekniker för avfallshantering. De första reaktorerna i Majak använde ...
Lokaltrafik, polis, räddningstjänst, avfallshantering och ambulanser sköttes dock av gemensamma nämnder. Distrikten har bildat ...
Hit räknas också illegal jakt, spridande av gift eller olovlig avfallshantering. De upptäckta brotten sker främst i ...
... avfallshantering och energi. Företaget är noterat på börserna Euronext och NYSE. I Sverige finns i dag (2018) dotterbolaget ...
Därtill kom att bristfällig vattenförsörjning och avfallshantering ledde till stora hygieniska problem. Dödligheten var mycket ...