"Infection process of Fusarium graminearum in oats (Avena sativa L.)" (på en). European Journal of Plant Pathology 132 (3): sid ...
Till Avena hör mer än tio arter, bland annat havre (plymhavre) (Avena sativa), flyghavre samt purrhavre. Till Trisetum hör 75 ... Havren är ett samlingsnamn[källa behövs] för de tre släktena Arrhenatherum (Knylhavren), Avena (Havren) och Trisetum ( ...
För andra betydelser, se Havre (olika betydelser). Havre (Avena sativa) är ett kraftigt och oftast högväxt gräs, inom släktet ... Havre har utvecklats från ogräs till skyddande likhet vid vetet och kornets sida, troligen från arten storhavre, Avena sterilis ... Havre härstammar troligen från den sydeuropeiska vildarten storhavre, Avena sterilis. Den första odlingen kan spåras till ...
... sativa). ^ "Purrhavre, Avena strigosa". Artdatabanken, Artfakta. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). http://artfakta. ... 104 Wikimedia Commons har media som rör Avena strigosa. Bilder & media Wikispecies har information om Avena strigosa. ... Purrhavre (Avena strigosa) är en gräsart som beskrevs av Johann Christian Daniel von Schreber. Enligt bedömning 2015 i den ... Purrhavre tillhör släktet Avena (havren) och familjen Poaceae (gräs) och är ett 50-90 centimeter högt ensidigt vippgräs, det ...
... och sativum (neutrum). Avena Sativa, havre Allium sativum, vitlök Cannabis sativa, hampa Castanea sativa, äkta kastanj ... koriander Crocus sativus, saffranskrokus Cucumis sativus, gurka Lactuca sativa, sallat Oryza sativa, ris Pisum sativum, ärt ... Namnet sativa från latinets sativus som betyder planterad eller sådd förekommer i vissa domesticerade växters artnamn. Förutom ... just formen sativa (femininum) förekommer formerna sativus (maskulinum) ...
Havre, Avena, har på samma sätt som råg utvecklats från ogräs till skyddande likhet vid vetet och kornets sida. Den nutida ... Arten påminner starkt om ris, Oryza sativa. Risfälten rensas för hand medan plantorna är små och processen gynnar exemplar av E ... Vid Bates mimikry imiterar en harmlös art utseendet eller beteendet hos en annan, farlig art Oljedådran, Camelina sativa ... havren kommer ursprungligen från arten storhavre, Avena sterilis. Echinochloa oryzoides är ett gräs som förekommer på risfält. ...
Avena solida (Hausskn.) Herter. Avena sensitiva Voss. Avena sativa subsp. sterilis Avena sativa var. sterilis Avena nutans St.- ... Avena sterilis var. solida Avena sterilis var. media Avena sterilis var. maxima Avena sterilis subsp. macrocarpa Avena sterilis ... Avena turonensis Tourlet. Avena syriaca Boiss. & Balansa. Avena sterilis var. subulifera Avena sterilis f. subulifera Avena ... Avena macrocarpa Moench. Avena fatua var. sterilis Avena byzantina var. solida Avena affinis P.J.Bergius ex Steud.. ...