Den kliniska medicinska specialitet som behandlar det mänskliga nervsystemets sjukdomar kallas neurologi. Interaktionen mellan ... läst 4 augusti 2007 artificiellt neuronnät nerv hjärna ryggmärg sensoriska nerver motoriska nerver autonoma nervsystemet ... Detta kallas för nervsystemets sensoriska funktion. Med nervsystemet styr organismerna musklernas kontraktion och körtlars ...
Det finns ännu en viktig mekanism när det gäller centrala nervsystemets upptagning av ämnen. Den heter endocytos och är en ... Genom diffusion på dessa områden regleras endokrina funktioner och även funktioner förknippade med det autonoma nervsystemet. ... inflammatoriska sjukdomar som hjärnhinneinflammation och allvarliga toxiska metaboliska rubbningar. Det finns också en rad ... Blod-hjärnbarriären utgör ett skydd mot bland annat infektion och är essentiell för det centrala nervsystemets funktion. Det ...
Den kliniska medicinska specialitet som behandlar det mänskliga nervsystemets sjukdomar kallas neurologi. Interaktionen mellan ... Det autonoma (icke viljestyrda) nervsystemet kan i sin tur delas in i det sympatiska och parasympatiska nervsystemet, ibland ... Nervsystemets funktionRedigera. Med nervsystemet känner djuren av yttre retningar så att de kan reagera på dem. Detta kallas ... Nervsystemets uppbyggnadRedigera. Man skiljer på det perifera nervsystemet (PNS) och centrala nervsystemet (CNS). Till CNS hör ...