Oliven hanterar nervbanor mellan storhjärnans bark och lillhjärnan, och är viktig för att justera rörelser och vid inlärning av ... I medulla oblongata finns solitärkärnan som deltar i regleringen av autonoma nervsystemet genom att projicera till andra delar ... Endokrint sett regleras autonoma nervsystemet, kardiovaskulära systemet och respirationssystemet i stor utsträckning av ...
Nervfibrer i det autonoma nervsystemet, det vill säga sympatiska och parasympatiska nervfibrer. Nervsystemet (Sahlgrenska ... Nervbana Afferenta nervbanor Denna artikel om nervsystemet eller psykiatri saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till ...
Områden är sammanlänkat via nervbanor med nästintill all hjärnbark och har därmed tillgång till nervsignaler som kommer av ... orbitofrontala området skickar impulser till subkortikala strukturer som amygdala och hypothalamus genom vilket det autonoma ...
Områden är sammanlänkat via nervbanor med nästintill all hjärnbark och har därmed tillgång till nervsignaler som kommer av ... orbitofrontala området skickar impulser till subkortikala strukturer som amygdala och hypothalamus genom vilket det autonoma ...