Konceptet definierar lärande som kunskap & förståelse; färdigheter, attityder & värderingar; har roligt, inspiration & ... attityder, värderingar och liknande. Lärande händer i interaktioner mellan en person och kulturarvet eller den omgivande ...
Attityder och förändrat utnyttjande" (1987). *"Kvinnor med långvarig socialvårdserfarenhet. En studie av livssituation och ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Den genomfördes som en enkät om attityder till judar och judendom. Fem procent av de tillfrågade mellan 16 och 75 år uttryckte ... 2006 Henrik Bachner och Jonas Ring: Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige ... Rapport:Islamofobi - begreppet, ungdomars attityder och unga muslimers utsatthet (2006). *Brott mot mänskligheten under ... Lärarenkäten 2008 undersökte kunskap om, och attityder till, förintelsen och antisemitism. I undersökningen ingick faktafrågor ...
Att studera attityder, värderingar och handlingsberedskap. (Studies in medical ethics 4, 1998) Gener och värden: etiska och ...
Även sociala attityder kan vara en bidragande faktor. Riskfaktorer för anorexi inkluderar att man i större utsträckning oroar ...
Bjereld, Ulf (1998). Kön och politiskt våld: attityder under svensk efterkrigstid. Göteborg studies in politics, 0346-5942 ; 58 ...
Attityder är någorlunda stabila inställningar till något centralt för individen. Våra attityder hjälper oss att stabilisera och ... Värderingar liknar attityder, men är mer omfattande och abstrakta. Normer är formella eller informella regler som styr ...
Olikheter i attityder ansågs vara huvudorsaken till denna situation. Kvaliteten på förbanden i Waffen-SS varierade. Generellt, ...
"Trafikvanor och attityder i Västra Götaland 2017 (från 2018 års rapport)". http://www.vastsvenskapaketet.se/wp-content/uploads/ ... 2018/06/25.-Trafikvanor-och-attityder-i-VGR-2017.pdf. Läst 14 juli 2018.. ... http://som.gu.se/digitalAssets/1577/1577973_trafikvanor-och-attityder-2015.pdf. Läst 14 juni 2016.. ... http://som.gu.se/digitalAssets/1488/1488321_trafikvanor-och-attityder-2013.pdf. Läst 14 juni 2016.. ...
Syftet är att ändra attityder och beteenden kring nedskräpning. Clean-Up Land En kampanj mot nedskräpning. Heter Clean-Up ...
Man kämpade för att påverka lagar och folks attityder. Kvinnorörelsen som började växa fram hade inga centrala personer och ... Liberalfeminismen tror på utbildning, uppfostran och ändrade attityder för att upphäva kvinnans underordning.[11] ... var alltså i själva verket arbetarrörelsens attityder till kvinnorna och deras påbörjade politiska verksamhet från början ...
Han förklarar om sina tankegångar kring ideologi, värderingar och attityder. Fälldin har ju tjatat på mig att jag ska tala om ...
De hade också liknande attityder mot folk med lägre status. Tom Dolder Sr ogillade Mervolo Gaunt, som bodde i en liten stuga. ...
Petersson, Jon; Sandström, Jonas (2013). "Varumärkesbyggande och dess påverkan på anställdas attityder: En kvantitativ ...
Teorin menar att genom social interaktion med andra lär sig individer värderingar, attityder, tekniker och motiv för kriminellt ... Specifika motiv till den aktuella brottsligheten, drivkrafter, rationaliseringar och attityder. De specifika motiven och ...
Hänsyn tas till bland annat omgivningens attityder, lagstiftning och utbildning. Samlingstermen för bedömningen är en persons ...
Några exempel: • Besökarstudier, som beskriver besökarna och fångar upp attityder gentemot mässan. • Utställarstudier, som får ...
1978 utgavs också albumet Attityder, producerat av Anders Berglund och Rogefeldt. Berglund medverkade också som musiker ... "Attityder". Discogs.com. http://www.discogs.com/Pugh-Rogefeldt-Attityder/release/1834479. Läst 22 januari 2013. ^ "Het". ...
Vågorna av homosexualitet beror då på ett samhälles öppenhet och attityder.. Andelen homosexuella[redigera , redigera wikitext] ...
I Swedenborgs anda lät han själstillstånd och attityder speglas av växter. Detta gällde främst hans hemtrakter i Skåne, ...
Sunnqvist, Martin (2014). Konstitutionellt kritiskt dömande: förändringen av nordiska domares attityder under två sekel. ...
Otterback, Jonas; Bevelander, Pieter (2006). Islamofobi: en studie av begreppet, ungdomars attityder och unga muslimers ... Otterbeck, Jonas; Bevelander, Pieter (2006) (på Swedish) (PDF). Islamofobi - en studie av begreppet, ungdomars attityder och ...
Demoskop har på uppdrag av Länsförsäkringar undersökt svenskarnas attityder till banksektorn. Förtroendet är lågt och trenden ...
... n är en skala där forskaren mäter olika attityder hos respondenten. Attitydmätningen utgår ifrån en observation av ...
Otterback, Jonas; Bevelander, Pieter (2006). Islamofobi: en studie av begreppet, ungdomars attityder och unga muslimers ...
Buddhismens mörka baksida Dagen 2011 ^ Rosenkrantz Undersökning avslöjar: Svenskarnas attityder till...Svenska Dagbladet 2014 ...
Antisociala prokriminella attityder, värderingar och antaganden om hur socialt samspel fungerar.[2] ...
Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige Rapport av Forum för levande historia ... Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige / Henrik Bachner och Jonas Ring 2006 ...
ISBN 91-970558-3-2 Attityder och värderingar i kulturmöten, red.: Jens Allwood. - 1988. - ISBN 91-970558-4-0 Språk i fokus, ...