Atropin - belladonna; Atropa belladonna, Solanaceae Digoxin, digitoxin - fingerborgsblomma, Digitalis sp., Plantaginaceae ...
Några kända alkaloider är nikotin, morfin, koffein, atropin och kokain.[2][14] Nikotinets och koffeinets uppiggande verkan ... I potatisplantan är det istället atropin som i huvudsak utgör det giftiga i bladen. ...
Antagonister innefattar atropin, propiomazin och skopolamin. ^ http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No= ...
De innehåller olika alkaloider såsom atropin, hyoscyamin och skopolamin. Samma ämnen, men i mycket större mängder per planta, ...
atropin) antingen blockerar eller underlättar överföring vid Ach synapser i hjärnan.. *Norepinephrine psykedelia (t.ex. atropin ...
Växten innehåller flera hallucinogena substanser som atropin, hyoscyamin och skopolamin. Dessa ämnen används även i dag som ...
Den verksamma substansen atropin används idag av ögonläkare (oftalmologer), men har utöver den pupilldilaterande effekten en ... Hela växten innehåller tropanalkaloiderna atropin, hyoscyamin, och små mängder nikotin. I roten finns även kuskohygrin. ...
... är estern av den i atropin ingående basen tropin med mandelsyra. Homatropin används inom medicinen som hydrobromid, ...
Växten innehåller flera giftiga alkaloider som till exempel Atropin, Skopolamin och Hyoscyamin. Spikklubbesläktet (Datura) är ...
Det är också en byggsten i atropin, en antikolinerg drog prototypisk för muskarinantagonistklassen. Tropin är ett hormon som ...
2C-B 2C-E 2C-I 4-HO-MET DOI 5-MeO-DMT Ayahuasca Atropin Bufotenin Cannabis Difenhydramin DMT DOM Datura DXM Ibogain Ketamin LSA ... Hit räknas substanserna Atropin, Skopolamin och Difenhydramin (Benadryl). Mycket kan inte sägas om en gemensam kemisk struktur ...
Det syntetiserades av tyska kemister på 1930-talet på jakt efter substitut till atropin. Under djurförsök upptäcktes den ...
I potatisplantan är det istället atropin som i huvudsak utgör det giftiga i bladen. Morfin är den mest använda alkaloiden inom ... Några kända alkaloider är nikotin, morfin, koffein, atropin och kokain. Nikotinets och koffeinets uppiggande verkan beror på ...
Han gavs adrenalin och atropin men skadorna var för allvarliga. Alla återupplivningsförsök misslyckades, och Weylandt ...
Växterna innehåller flera starkt hallucinogena alkaloider som hyoscyamin, skopolamin och atropin. De har använts vid ceremonier ...
Idag odlas växten för industriell framställning av L-hyoscyamin och atropin. Hyoscyamus scopolia L. Scopolia carniolica subsp. ...
Tillståndet kan även orsakas genom kontakt med växter som innehåller alkaloider som till exempel atropin eller skopolamin. ...
Potatisväxten belladonna (Atropa bella-donna), varur bl.a. giftet atropin kan utvinnas. Giftormen Bitis atropos som är ...
De vävnader som reagerar mest på atropin är spottkörtlarna, bronkerna och svettkörtlarna. Atropinet absorberas snabbt in i ... Motgiftet vid förgiftning är atropin eller andra tropaner såsom propiomazin eller skopolamin. Dessa ämnen agerar som ...
atropin, efedrin, tubokurarin, digoxin, reserpin) har kommit till användning genom studier av den folkliga eller etniskt ...
... liksom för atropin. Det har också använts som ett motgift mot förgiftning av GHB, men har dålig effekt och orsakar ofta ... och fysostigminsalicylat kan användas för att behandla effekter på centrala nervsystemet av atropin, skopolamin och andra ...
... hyoscyamin och atropin. De ingick till exempel i häxsalvorna. Många har också varit viktiga medicinalväxter, då ...
Den är mest känd för den grupp av alkaloider som är derivat av den, tropanalkaloider bland annat atropin och kokain. Båda ...
... som atropin och hyoscyamin. Vanliga ingredienser var växter som spikklubba, alruna, odört, cannabis, bolmört, belladonna och ...
Vid cykloplegi förlamas ciliarmuskeln tillfälligt genom att man droppar till exempel Cyklogyl eller Atropin i ögat. Seende, ...
... i det svenska försvaret atropin och en oxim. I förebyggande syfte används pyridostigmin och diazepam som måste tas före ett ...
Det är känt för sin extrema giftighet och innehåller alkaloiderna atropin och hyoscyamin som används inom läkemedelsindustrin. ...
Vidare skrev han Eine neue Methode der Kataraktextraction (1872), On the Use and Abuse of Atropin (1873) och Clinical Lecture ...