... har även en viktig militär användning som motgift mot nervgas. Den huvudsakliga effekten hos atropin beror på ... Naturligt förekommer atropin oftast tillsammans med skopolamin i varierande proportioner. Atropin är en kompetitiv antagonist ... Atropin har en hämmande effekt på svett-, saliv- och magsaftproduktionen. I höga doser verkar atropin retande på hjärnan och ... Atropin är ett racemat - en blandning av två spegelformer - av hyoscyamin, en alkaloid som kan framställas ur exempelvis ...
... är ett bedövande och kramplösande kombinationspreparat av morfinderivatet hydromorfon och atropin. Blandningen ...
Atropin - belladonna; Atropa belladonna, Solanaceae Digoxin, digitoxin - fingerborgsblomma, Digitalis sp., Plantaginaceae ...
Antagonister innefattar atropin, propiomazin och skopolamin. ^ Whalen, Karen (2015). "4. Cholinergic Agonists". Pharmacology ( ...
2C-B 2C-E 2C-I 4-HO-MET DOI 5-MeO-DMT Ayahuasca Atropin Bufotenin Cannabis Difenhydramin DMT DOM Datura DXM Ibogain Ketamin LSA ... Hit räknas substanserna Atropin, Skopolamin och Difenhydramin (Benadryl). Beroendepotentialen av hallucinogener är låg och även ...
De innehåller olika alkaloider såsom atropin, hyoscyamin och skopolamin. Samma ämnen, men i mycket större mängder per planta, ...
Växten innehåller flera hallucinogena substanser som atropin, hyoscyamin och skopolamin. Dessa ämnen används även i dag som ...
Den verksamma substansen atropin används idag av ögonläkare (oftalmologer), men har utöver den pupilldilaterande effekten en ... Hela växten innehåller tropanalkaloiderna atropin, hyoscyamin, och små mängder nikotin. I roten finns även kuskohygrin. ...
I potatisplantan är det istället atropin som i huvudsak utgör det giftiga i bladen. Morfin är den mest använda alkaloiden inom ... Några kända alkaloider är nikotin, morfin, koffein, atropin och kokain. Nikotinets och koffeinets uppiggande verkan beror på ...
Han gavs adrenalin och atropin men skadorna var för allvarliga. Alla återupplivningsförsök misslyckades, och Weylandt ...
Växterna innehåller flera starkt hallucinogena alkaloider som hyoscyamin, skopolamin och atropin. De har använts vid ceremonier ...
Idag odlas växten för industriell framställning av L-hyoscyamin och atropin. Hyoscyamus scopolia L. Scopolia carniolica subsp. ...
... är estern av den i atropin ingående basen tropin med mandelsyra. Homatropin används inom medicinen som hydrobromid, ...
Växten innehåller flera giftiga alkaloider som till exempel Atropin, Skopolamin och Hyoscyamin. Spikklubbesläktet (Datura) är ...
Potatisväxten belladonna (Atropa bella-donna), varur bland annat giftet atropin kan utvinnas. Giftormen Bitis atropos som är ...
De vävnader som reagerar mest på atropin är spottkörtlarna, bronkerna och svettkörtlarna. Atropinet absorberas snabbt in i ... Motgiftet vid förgiftning är atropin eller andra tropaner såsom propiomazin eller skopolamin. Dessa ämnen agerar som ...
Det är också en byggsten i atropin, en antikolinerg drog prototypisk för muskarinantagonistklassen. Den här artikeln är helt ...
... liksom för atropin. Det har också använts som ett motgift mot förgiftning av GHB, men har dålig effekt och orsakar ofta ... och fysostigminsalicylat kan användas för att behandla effekter på centrala nervsystemet av atropin, skopolamin och andra ...
... och atropin har studerats i små försök som en behandling av fekal inkontinens. Det verkar dock vara mindre ... Det är endast tillgängligt som ett kombinationsläkemedel med en subterapeutisk dos av atropin för att förhindra missbruk. Det ... är ett centralt aktivt opioidläkemedel i fenylpiperidinserien som används som kombinationsläkemedel med atropin för behandling ...
... syntetiserades av tyska kemister på 1930-talet på jakt efter substitut till atropin. Under djurförsök upptäcktes den ...
Vid cykloplegi förlamas ciliarmuskeln tillfälligt genom att man droppar till exempel Cyklogyl eller Atropin i ögat. Seende, ...
Kombinationen av difenoxin och atropin, i schema IV, har DEA ACSCN på 9167 och att vara i schema IV tilldelas inte en ... Vid höga doser finns det starka CNS-effekter och atropin orsakar vid så höga doser typiska antikolinerga biverkningar, såsom ... Difenoxin i kombinationen med atropin ingår i USA i den mindre restriktiva kategorin schema IV på grund av uppblandning (praxis ... Det säljs ofta med eller ges med atropin för att minska risken för missbruk och överdosering. De missbruksavskräckande ...
Tillståndet kan även orsakas genom kontakt med växter som innehåller alkaloider som till exempel atropin eller skopolamin. ...
Det är känt för sin extrema giftighet och innehåller alkaloiderna atropin och hyoscyamin som används inom läkemedelsindustrin. ...
Medicinska ingrepp krävs i allmänhet inte, men atropin, vasopressorer eller andra medel kan användas för att lindra symptomen. ...
atropin, efedrin, tubokurarin, digoxin, reserpin) har kommit till användning genom studier av den folkliga eller etniskt ...
... hyoscyamin och atropin. Många har också varit viktiga medicinalväxter, då tropanalkaloiderna fungerar kramplösande och lugnande ...
Den är mest känd för den grupp av alkaloider som är derivat av den, tropanalkaloider bland annat atropin och kokain. Båda ...
Atropin Skopolamin Pargitan Akineton Ercotina Egazil Delar av denna artikel baserar sig på en översättning från engelska ...
Atropin och tacrin (THA) har också använts som behandlingar, THA har visat sig minska effekterna av BZ inom några minuter. Den ... Baserat på data från mer än 500 rapporterade fall av oavsiktlig överdosering av atropin och avsiktlig förgiftning uppskattas ...